Integrovaný regionální operační program

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Aktuálně: nová výzva IROP 2021 -2027 se chystá na jaro 2022

Poslední výzva skončila v listopadu 2020. Možnost financovat energetické úspory v bytových domech byla přesunuta na Ministerstvo životního prostředí, a to konkrétně do programu Nová zelená úsporám

Výzva č. 78
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 2. 2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2020

Podporované aktivity: zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Příjemci podpory: vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; společenství vlastníků bytových jednotek; nově i bytové družstvo jako správce budovy, na území ČR mimo území hlavního města Prahy

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3,5 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 5,25 mld. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.
Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2021/ 30. 6. 2023 pro žádosti podané po 20. 5. 2019..

Více informací na stránkách IROP.

Text výzvy| Zobrazit (PDF 695 kB)
Pravidla| Zobrazit (PDF 1,6 MB)