Integrovaný regionální operační program

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Aktuálně: Výzva č.16 byla ukončena, od 15. 7. 2016 je možné podávat žádosti ve výzvě č. 37

Podmínky platné od 1. 7. 2016:

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017

Podporované aktivity: snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, ekologických zdrojů.

Příjemci podpory: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících, na území ČR mimo území hlavního města Prahy

Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 3,5 mld. Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 5,25 mld. Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 300 000 Kč.
Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2019.

Více informací na stránkách IROP.

Text výzvy| Zobrazit (PDF 451 kB)
Pravidla| Zobrazit (PDF 829 kB)