Kotlíkové dotace

Získejte kotlíkové dotace až 180 000 Kč za tepelné čerpadlo a solární systém. “Kdo dřív přijde ten dřív mele!“. Finanční prostředky jsou omezené!  Je tedy lepší rychle podat žádost a následně po přidělení dotace Krajským úřadem provést výměnu kotle.

Po vyplnění dotazníku Vás budeme telefonicky kontaktovat s nabídkou našich služeb vyřízení dotací “na klíč“.  

 - takto označené údaje jsou povinné

required
required
required
required
required
 
- viz.detail

AKTUÁLNĚ 

Další vlna Kotlíkových dotací je tu. Aktuálně se jedná o dočerpání finančních prostředků z 2. výzvy: 

V Pardubickém kraji se žádosti přijímají od 9. 10. 2018.

V Královéhradeckém kraji byla spuštěna 19. 9. 2018 a za 21 s bylo 92 mil. Kč vyčerpáno.

Spuštění 3. výzvy očekáváme spuštění nejdříve na jaře roku 2019.

2. výzva:

Některé kraje stále ještě příjimají žádosti o kotlíkové dotace - Praha, Karlovarský, Liberecký, Jihomoravský, Moravskoslezský.

Ve 2. kole nejsou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Podporovány jsou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, jsou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.

Na rozdíl od 1. výzvy není požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu - 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
 • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

+ dalších 7 500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Některé kraje a obce přidávájí další finanční prostředky ze svých rozpočtů. Např. v Moravskoslezském kraji přidává kraj všem dalších 7 500 Kč a dalších až 15 000 Kč přidávají i některé obce - seznam obcí, které schválily navýšení podpory ze svých rozpočtů zde.

Kde a kdy žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. 

Co doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Podmínky jednotlivých krajů:

Hl.město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

Mám zájem o dotaci

TV reportáž: