Kotlíkové dotace

AKTUÁLNĚ 

Termíny spuštění 3. výzvy:

Hlavní město Praha 21. října 2019
Jihočeský kraj 23. září 2019
Jihomoravský kraj 24. října 2019
Karlovarský kraj 1. července 2019
Královehradecký kraj 11. září 2019 
Liberecký kraj 23. září 2019 
Moravskoslezský kraj ukončeno 22.5.2019
Olomoucký kraj 4. června 2019
Pardubický kraj 8. října 2019 
Plzeňský kraj 1. října 2019
Středočeský kraj 3. června 2019
Ústecký kraj* 16. září 2019
Kraj Vysočina 23. října 2019
Zlínský kraj 15. října 2019

Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Od 2. výzvy nejsou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Podporovány jsou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění (k prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, jsou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle).

Od 2. výzvy není požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu - 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
 • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

+ dalších 7 500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Některé kraje a obce přidávájí další finanční prostředky ze svých rozpočtů. Např. v Moravskoslezském kraji přidává kraj všem dalších 7 500 Kč a dalších až 15 000 Kč přidávají i některé obce - seznam obcí, které schválily navýšení podpory ze svých rozpočtů zde.

*Děčín nabízí občanům nad rámec dotace 10 000 Kč za výměnu kotle

Kde a kdy žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. 

Co doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Podmínky jednotlivých krajů:

Hl.město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

TV reportáž: