Kotlíkové dotace

AKTUÁLNĚ 
Během června 2022 by měly kraje začít přijímat žádosti do Kotlíkových dotací 2021+, kde bude k dispozici minimálně 5,5 miliardy pro nízkopříjmové domácnosti. Více zde. Odkazy na stránky jednotlivých krajů najdete ve spodní části stránky.


Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Podporovány jsou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění (k prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, jsou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Plynový kondenzační kotel - dotace 100 000 Kč
 • Kotel výhradně na biomasu - dotace 130 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo - dotace 180 000 Kč

Kde a kdy žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. 

Co doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.
 • Výši příjmů: 

  - příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od  zaměstnavatele),
  - starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),

  - dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy sociálního zabezpečení)

  - dávky státní sociální podpory (dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře: Přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu práce ČR).

Podmínky jednotlivých krajů (termín zahájení příjmu žádostí):

Hl. město Praha (25.7.22 8:00)
Středočeský kraj (6.6.22 10:00)
Plzeňský kraj (16.5.22 8:00)
Karlovarský kraj (21.7. 10:00)
Jihočeský kraj (6.6.22 17:00)
Ústecký kraj (15.6.22 10:00)
Liberecký kraj (1.7.22 9:00)
Královéhradecký kraj (15.6.22 10:00)
Pardubický kraj (22.6.22 6:30)
Kraj Vysočina (1.8.22 8:00)
Jihomoravský kraj (11.7.2210:00)
Moravskoslezský kraj (13.6.22 10:00)
Zlínský kraj (14.6.22 8:00)
Olomoucký kraj (10.6.22 10:00)