Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace jsou opět tady, nenechte si ujít možnost získat až 200 000 Kč na výměnu vašeho starého kotle za tepelné čerpadlo a solární systém. Příjem žádostí začíná na podzim 2017 a “kdo dřív přijde ten dřív mele!“. Finanční prostředky jsou omezené!  Je tedy lepší rychle podat žádost a následně po přidělení dotace Krajským úřadem provést výměnu kotle.

Po vyplnění dotazníku Vás budeme telefonicky kontaktovat s nabídkou našich služeb vyřízení dotací “na klíč“.  

 - takto označené údaje jsou povinné

required
required
required
required
required

AKTUÁLNĚ - 2. výzva:

Některé kraje stále ještě příjimají žádosti o kotlíkové dotace.

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.

Na rozdíl od 1. výzvy není požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu - 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
 • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

+ dalších 7 500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Některé kraje a obce přidávájí další finanční prostředky ze svých rozpočtů. Např. v Moravskoslezském kraji přidává kraj všem dalších 7 500 Kč a dalších až 15 000 Kč přidávají i některé obce - seznam obcí, které schválily navýšení podpory ze svých rozpočtů zde.

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Většina krajů začne žádosti přijímat na podzim 2017.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Podmínky jednotlivých krajů:

Hl.město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

Mám zájem o dotaci

TV reportáž: