Dotační tituly

Na výrobky z našeho sortimentu lze získat dotace z několika programů, každý je určen pro jiný typ žadatelů.
Zde je jejich přehled.

Rodinné domy

Nabízíme zpracování dokumentace k žádosti o dotaci.

Bytové domy

Podpora instalace solárních systémů a tepelných čerpadel do bytových domů.

Podnikatelé

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Program Úspory energie

Instituce

Operační program životního prostředí - Program snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie