Čistá energie Praha

Dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy.

Program běží již několik let, pravidelně je vyhlašován na jaře. 

  • Velmi jednoduchá žádost (bez projektu)
  • Podání žádosti po realizaci
  • Území Hlavního města Prahy

Podmínky 2020

Příjem žádostí

10. 6 . – 31. 8. 2020

Oblasti podpory:

  • Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.
  • Podporovanými OZE jsou tepelná čerpadla (i v novostavbách) a solární termické a fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody.

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území Hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

Výše podpory na technologie Regulus:

  • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

max. 30 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

  • Instalace tepelných čerpadel

max. 90 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

Více najdete zde.

Pravidla| Zobrazit (PDF 422 kB)
Žádost| Zobrazit (PDF 320 kB)