Čistá energie Praha

Dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy.

Program běží již několik let, pravidelně je vyhlašován na jaře. 

 • Velmi jednoduchá žádost (bez projektu)
 • Podání žádosti před, po i v průběhu realizace
 • Území Hlavního města Prahy

Podmínky 2022-2023

Příjem žádostí

elektronicky 5. 9. – 30. 9. 2023

Oblasti podpory:

 • Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.
 • Podporovanými OZE jsou tepelná čerpadla (i v novostavbách) a solární termické systémy.

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území Hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023.

Výše podpory na technologie Regulus:

  • Instalace tepelných čerpadel

  max. 100 000 Kč pro bytovou jednotku, rodinný dům (i pro novostavby)

  max. 400 000 Kč pro bytový dům

  • Instalace solárního termického systému

  max. 50 000 Kč pro bytovou jednotku, rodinný dům

  Více najdete zde.

  Pravidla| Zobrazit (PDF 1,1 MB)