Čistá energie Praha

Dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy.

Program běží již několik let, pravidelně je vyhlašován na jaře. 

 • Velmi jednoduchá žádost (bez projektu)
 • Podání žádosti po realizaci
 • Území Hlavního města Prahy

Podmínky 2021

Příjem žádostí

elektronicky 1. 7 . – 31. 8. 2021

Oblasti podpory:

 • Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.
 • Podporovanými OZE jsou tepelná čerpadla (i v novostavbách) a fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody.

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a (bytová) družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území Hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

Výše podpory na technologie Regulus:

  • Instalace tepelných čerpadel

  max. 100 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

  Více najdete zde.

  Pravidla| Zobrazit (PDF 1,2 MB)
  Žádost| Zobrazit (ZFO 231 kB)