Čistá energie Praha

Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Program běží již několik let, pravidelně je vyhlašován na jaře. Pro rok 2018 byl již příjem žádostí ukončen.

Podmínky 2018

Příjem žádostí

25. 5. - 30. 9. 2018 v podatelně Magistrátu hl. m. Prahy a to buď osobně, poštou, či prostřednictvím datové schránky.

Oblasti podpory:

  • Přeměna topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhrada plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
  • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie (obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách).

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

Výše podpory na technologie Regulus:

  • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

5 000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

  • Instalace tepelných čerpadel
    • typ země/voda – 60 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
    • typ vzduch/voda – 40 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů)

Více najdete zde.

Pravidla| Zobrazit (PDF 167 kB)
Žádost| Zobrazit (PDF 723 kB)