Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V závislosti na typu dotovaného objektu a typu žadatele se program člení na:

 • Nová zelená úsporám rodinné domy Standard
 • Nová zelená úsporám Light
 • Oprav dům po babičce
 • Nová zelená úsporám bytové domy SVJ a bytová družstva
 • Nová zelená úsporám bytové domy Veřejná správa, obce a příspěvkové organizace
 • Nová zelená úsporám bytové domy Ostatní FO a PO

Informace zde dále uvedené se týkají rodinných domů, pro podrobnější seznámení s podprogramem pro bytové domy klikněte zde.

Program NZÚ Standard je určen pro všechny majitele rodinných domů nebo rekreačních objektů trvale obývaných minimálně 2 roky. O dotaci lze žádat před nebo po realizaci opatření, výplata probíhá po doložení realizace.

Program Oprav dům po babičce je určen pro všechny ekonomicky aktivní majitele rodinných domů, kteří se rozhodnou zateplit dům, ve kterém trvale bydlí a zároveň nevlastní žádnou jinou nemovitost. Dotační částky jsou stejné jako u NZÚ Standard, rodiny s dětmi dostanou navíc bonus 50 000Kč za každé dítě. O dotaci se žádá před realizací opatření, výplata dotace probíhá zálohově předem, nebo po realizaci. 

Program NZÚ Light je určen pouze pro nízkopříjmové domácnosti – všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo domácnost pobírá/pobírala příspěvek na bydlení nebo na dítě. O dotaci lze žádat před nebo po realizaci opatření, výplata probíhá zálohově předem, nebo po realizaci.

OBLASTI PODPORY

Firma Regulus se zaměřuje na efektivní využití zdrojů energie, tedy na oblast podpory C. Její produkty lze ale samozřejmě využít i v novostavbách pasivních a nízkoenergetických, rodinných domů - oblast podpory B.

Oblast B DOTACE PRO NOVOSTAVBY - dotace 535 tisíc Kč

Podporována je výstavba domů do 350 m2 energeticky vztažné plochy s nízkou a velmi nízkou energetickou náročností s instalovaným systémem větrání se zpětným získáváním tepla. 
Dotace za vás vyřídí energetický specialista, který je oprávněn ke zpracování průkazu energetické náročnosti - seznam najdete stránkách MPO.

Oblast C.1 INSTALACE TEPELNÝCH ČERPADEL - dotace až 140 tisíc Kč

Podporována je výměna elektrického vytápění nebo 20 let starého plynového kotle používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem.

Podporu lze poskytnout i na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy, kotlů na topné oleje, kamen nebo lokálních topidel na pevná paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Pro oblast tuto není vyžadována projektová dokumentace. Pokud se na podání žádosti necítíte, obraťte se na nás a my Vám ji podáme. Cena za podání je 3 000 Kč.

Instalované tepelné čerpadlo je také podmínkou pro získání dotace ve výši až 200 000 Kč v podoblasti C.3 Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem.

Pro nízkopříjmové domácnosti je výhodnější program Kotlíkových dotací - více zde.

Oblast C.2 INSTALACE SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ - dotace až 60 tisíc Kč

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (45 tisíc Kč) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (60 tisíc Kč). Pro oba typy podporovaných systémů je umožněno využití přebytečného tepla i k jiným účelům v rámci řešeného domu, primární účel podpory, tj. ohřev teplé vody a popř. přitápění, však musí být upřednostněn.

Podporována je instalace do stávajících rodinných domů.

Nízkopříjmové domácnosti (domácnosti tvořené výhradně důchodci nebo pobírající příspěvek na bydlení) mohou od května 2023 získat na solární systém 90 tisíc Kč z programu NZÚ Light.

Připravili jsme pro Vás akční solární sestavy pro rodinné domy, jejichž instalace je podporována programem Nová zelená úsporám, nebo nás kontaktujte na e-mail: poptavky@regulus.cz a my Vám doporučíme systém na míru Vašim potřebám.

Pro oblast tuto není vyžadována projektová dokumentace. Žádost si podává vlastník nemovitosti. Pokud se na podání žádosti necítíte, obraťte se na nás a my Vám ji podáme. Cena za podání je 3 000 Kč.

Oblast C.4 INSTALACE SYSTÉMŮ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - dotace až 105 tisíc Kč

Podporována je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy a decentrální systémy. 

Dokumentaci požadovanou k žádosti o dotaci na systém větrání zpracujeme za 5 000 Kč. Podkladem pro dokumentaci je správně a úplně vyplněný dotazník a stavební dokumentace k domu. Dotazník doporučujeme vyplnit ve spolupráci s montážní firmou. Žádost si podává vlastník nemovitosti. Pokud se na podání žádosti necítíte, obraťte se na nás a my Vám ji podáme. Cena za podání je 3 000 Kč.

PRAVIDLA

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz, podmínkou je ověření žadatele pomocí bankovní identity nebo identity občana.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření vynaložené po 1. 1. 2021.
 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná, která má platnou zkoušku z profesní kvalifikace.  Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.
 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů, při uplatnění některého z bonusů max. 60 %. V oblasti B je podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům. Dotace je vyplácena až po dokončení realizace opatření.
 • Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a ve vybraných obcích je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %, kombinace více opatření v jedné žádosti je také zvýhodněná - 10 000 Kč za druhou a další podoblast.