Dotace pro rodinné domy

Instalaci tepelných čerpadel do rodinných domů podporují tři dotační programy - NZÚ při výměně za elektrokotel nebo lokální topidla (dotace 60 až 100 000 Kč v závislosti na typu tepelného čerpadla a podoblasti podpory), „Kotlíkové" dotace při výměně za kotel na tuhá paliva (dotace 120 až 150 000 Kč v závislosti na místě instalace) a Čistá energie Praha (dotace 40 až 60 000 Kč v závislosti na typu tepelného čerpadla).

Na solární systémy lze získat dotace z programu Nová zelená úsporám ve výši 35 000 Kč na solární systémy pro ohřev vody nebo 50 000 Kč na solární systémy pro přitápění. Solární systémy podporuje i Čistá energie Praha.

Systémy větrání s rekuperací tepla jsou podpořeny částkou až 100 000 Kč v dotačním programu NZÚ.

V programu NZÚ můžete o dotaci požádat předem nebo následně po realizací opatření. V obou případech ale k vyplacení dotace dojde až po úhradě faktur a jejich předložení Fondu. K profinancování můze pomoci zvýhodněný úvěr na pořízení obnovitelných zdrojů, např. od Stavební spořitelny České spořitelny a.s.. Více informací na telefonní lince 733 733 656.

Máte-li zájem o nabídku na systém ohřevu vody a vytápění obnovitelnými zdroji nebo systém větrání s rekuperací tepla, vyplňte prosím tento dotazník.

Pokud již máte návrh a chcete zpracovat dokumentaci k žádosti o dotaci NZÚ, klikněte zde. Pro pomoc s kotlíkovou dotací kontaktujte regionálního obchodního zástupce.

Nová zelená úsporámNZU BD

Kotlíková dotace

Čistá energie Praha