Dotace pro rodinné domy

DOTACE PRO NOVOSTAVBY

Na novostavby je možné žádat o dotace z programu Nová zelená úsporám.

Dotace NZÚ Standard oblast C je určena na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů větrání s rekuperací tepla do rozestavěných domů nebo domů do 3 let od kolaudace.
Podmínkou je, že se s opatřením nepočítá v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení. Částky viz níže tabulka u rekonstrukcí.

Další možností je oblast B –  Výstavba nebo nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie - 535 000 Kč. 
Pokud se rozhodnete tuto dotaci využít, doporučujeme Vám s námi konzultovat větrání a vytápění už při tvorbě projektové dokumentace. Dotace za vás vyřídí energetický specialista, který je oprávněn ke zpracování průkazu energetické náročnosti - seznam najdete stránkách MPO.

DOTACE PŘI REKONSTRUKCÍCH 

TEPEPLNÁ ČERPADLA
80-180 000 Kč

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
45-90 000 Kč
VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA
105 000 Kč
  • NZÚ - při výměně za elektrokotel, 20 let starý plynový kotel nebo neekologický kotel na pevná paliva a lokální topidla - 80 až 140 000 v závislosti na typu čerpadla a systému zapojení
  • Kotlíková dotace - při výměně za neekologický kotel na pevná paliva v nízkopříjmové domácnosti - 180 000
  • Čistá energie Praha - 100 000 Kč pro bytovou jednotku, rodinný dům na území Hl. města Prahy
  • NZÚ - 45 000 Kč na solární systém pro ohřev vody nebo 60 000 Kč na solární systém pro přitápění
  • NZÚ Light - 90 000 Kč na solární systém v nízkopříjmové domácnosti
  • Čistá energie Praha - 50 000 Kč pro bytovou jednotku, rodinný dům na území Hl. města Prahy
  •  NZÚ - na centrální rekuperační systémy až 105 000 Kč 

Opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a také ve vyjmenovaných znevýhodněných regionech a obcích, jsou zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů. 
Seznam vyjmenovaných regionů a obcí

Dotace NZÚ lze výhodně kombinovat a využít dotační bonus 10 000 Kč za každé další opatření.

Příklad:
Instalace tepelného čerpadla, solárního systému, FV elektrárny s akumulátory, rekuperačního systému

C.1 TC+FV - dotace 140 000 Kč
C.2 SOL+ - dotace 60 000 Kč
C.3 FVE 8 kWp a akumulátor 8 kWh - dotace 200 000 Kč
C.4 VZT Centrální rekuperační systémy - dotace 105 000 Kč
Kombinační bonus 30 000 Kč
Celková dotace 535 000 Kč

O dotaci lze žádat před nebo po realizaci opatření, výplata probíhá po doložení realizace.

  • Před realizací

Máte-li zájem o nabídku na systém ohřevu vody a vytápění obnovitelnými zdroji nebo systém větrání s rekuperací tepla, vyplňte prosím tento dotazník

Pokud byste souběžně žádali i o dotaci na zateplení domu, můžete využít program Oprav dům po babičce a finanční prostředky čerpat zálohově před realizací opatření.

  • Po realizaci

Pokud chcete zpracovat dokumentaci k žádosti nebo pomoct s podáním žádosti, vyplňte dotazník zde

Pro získání bližších informací napište na poptavky@regulus.cz nebo kontaktujte regionálního obchodního zástupce.

Nová zelená úsporám Kotlíková dotace Čistá Praha