Dotace pro bytové domy

Firma REGULUS má vlastní projekční oddělení a nabízí tak všem svým zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném stupni (projekty pro podání žádosti o dotaci, pro stavební povolení, pro provedení stavby atd.).

Máte-li zájem o solární systém pro Váš bytový dům, vyplňte prosím dotazník, na jehož základě ZDARMA vypracujeme STUDII s vyčíslením nákladů na pořízení solárního systému a s vyčíslením úspor, které solární ohřev přinese.

Pokud již máte návrh solárního systému a chcete zpracovat dokumentaci k žádosti o dotaci, klikněte zde.

Území hlavního města Prahy

Nová zelená úsporám pro bytové domyNZU BD

Čistá energie Praha

Ostatní území

Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 2IROP