Dotazník pro bytové domy

Dotazník pro vypracování studie využití solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytových domech.

 - takto označené údaje jsou povinné

Forma vlastnictví bytového domu:
required:
required:
required:

Kontaktní osoba:

required:
required:
required:
required:
:

Informace o objektu:

Zvolte jednotky

required
required
°C
4. Pokud není známá roční spotřeba tepla na přípravu teplé vody, vyplňte spotřebu tepla na přípravu TV v jednotlivých letních měsících.
 
:
:
:
required
 
7. Současná technologie přípravy teplé vody
   
   

   
   
   
   
   
   
8. Typ střechy