Dotazníky pro zpracování dokumentace pro RD

Pokud chcete zpracovat dokumentaci k žádosti o dotaci NZÚ na solární systémy Regulus,
vyplňte zde níže on-line formulář nebo si ho stáhněte v excelu (ve formátu xlsm - sešit aplikace Excel s podporou maker) a pošlete na email: topeni@regulus.cz. Odesláním vyplněného dotazníku závazně objednáváte zpracování dokumentace, za kterou účtujeme 5 000 Kč. Na tuto částku můžete také žádat o dotaci. Žádost na stránkách www.novazelenausporam.cz si po obdržení dokumentace podává vlastník nemovitosti sám.

Poklady pro vypracování dokumentace k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám na větrání s rekuperací Regulus - vyplněný excel, výkresy, fotografie atd, posílejte pouze emailem. Zpracování dokumentace pro REK je zpoplatněnou částkou 5 000 Kč. Na tuto částku můžete také žádat o dotaci. Žádost na stránkách www.novazelenausporam.cz si po obdržení dokumentace podává vlastník nemovitosti sám.

Poklady pro vypracování dokumentace k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám pro novostavby - oblast B - vyplněný excel, výkresy, fotografie atd, posílejte pouze emailem. Zpracování dokumentace včetně podání žádosti je zpoplatněnou částkou 35 000 Kč. Na tuto částku můžete také žádat o dotaci. 

Pro oblast C.1 - výměna zdrojů (instalace tepelného čerpadla) - není vyžadován projekt. Pokud se na podání žádosti necítíte, obraťte se na nás a my Vám s podáním žádosti pomůžeme. Vyplňte excel a pošlete nám emailem.

Takto označené údaje jsou povinné
? - Pro úspěšné zpracování dokumentace je třeba úplné a správné vyplnění celého formuláře. Pokud si nejste jistí některou položkou formuláře, obraťte se na Vaši montážní firmu nebo projektanta, který patřičné informace zjistí a doplní.

required required
  • V katastru nemovitostí musí být jako způsob využití uveden rodinný dům nebo objekt k bydlení
  • Žadatel musí být vlastník, ale nemusí zde mít trvalé bydliště
  • Náhled do katastru na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Adresa realizace required required
required
required
required
u novostaveb: číslo listu vlastnictví k pozemku
required
required
required
např. 10x12 m
required
required required
required required
required

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

(musí být vlastníkem domu)

Adresa trvalého bydliště
např. manžel/ka
Sídlo firmy

ŽÁDOST O PODPORU

required required
required required
Odborný dodavatel required
required

PARAMETRY BUDOVY A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

required
Opište údaje ze štítku např. zásobník o objemu 55l v kotli Therm 17 KDZ 5 nebo bojler typ ...
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
required
  Bude zachován?
required
Opište údaje ze štítku - např. kotel therm 28 KDZ.
Pokud využíváte více zdrojů, uveďte zde hlavní a do poznámky doplňte další včetně procentuálního pokrytí - např. 80% kotel na dřevo, 20% elektrokotel.
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
  Bude zachován?
V případě, že nebyla použita akční sestava, nechte pole volné.
required required
required
required required
required
required
  • U šikmých střech bývá shodný se sklonem střechy
  • U plochých střech většinou 45°
required azimut od jihu required
  • 0° - jih
  • 45° - jihovýchod/jihozápad
required  [m]
required required
required

Údaje potřebné pro POUZE PRO SYSTÉMY C3.2 S PŘITÁPĚNÍM

Doplňující informace

Pokud je solární systém již nainstalován, jsou povinnou přílohou fotky z realizace (z nichž bude patrná pozice kolektorů na střeše objektu a orientace ke světovým stranám) a schéma zapojení (s popisem všech použitých komponent, případně dodací list). Pokud se jedná o novostavbu, je povinnou přílohou projektová dokumentace domu (půdorys, situace, pohledy).
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
 
- viz.detail
Za správnost vyplněných údajů zodpovídá žadatel.