Dotazníky pro zpracování dokumentace pro RD

Pro oblast C.1 - výměna zdrojů (instalace tepelného čerpadla)C.2 - příprava teplé vody není od září 2023 vyžadována projektová dokumentace. Potřebné přílohy - vyhodnocení úspor a zprávu o realizaci opatření - vypracuje odborná montážní firma. Žádost si na stránkách www.novazelenausporam.cz podává vlastník nemovitosti sám. 
Pokud máte zájem o podání žádosti, vyplňte tento dotazník a pošlete nám ho emailem na adresu topeni@regulus.cz. Cena za podání je 3000 Kč.

Projektovou dokumentaci k žádosti v oblasti C.4 větrání s rekuperací Regulus vypracujeme na základě údajů v dotazníku, výkresů a fotografií zaslaných emailem na topeni@regulus.cz. Odesláním vyplněného dotazníku závazně objednáváte zpracování dokumentace, za kterou účtujeme 5 000 Kč. Na tuto částku můžete také žádat o dotaci. Žádost si na stránkách www.novazelenausporam.cz po obdržení dokumentace podává vlastník nemovitosti sám nebo nás může pověřit. Cena za podání je 3000 Kč.