Dotazník pro zpracování dokumentace pro BD

Poklady pro vypracování dokumentace k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám
na solární systémy Regulus.

Dotazník si můžete také stáhnout, vyplnit v Excelu a poslat na email.

Dotazník NZU BD| Zobrazit (XLS 94,5 kB)

Takto označené údaje jsou povinné
? - Pro úspěšné zpracování dokumentace je třeba úplné a správné vyplnění celého formuláře. Pokud si nejste jistí některou položkou formuláře, obraťte se na Vaši montážní firmu nebo projektanta, který patřičné informace zjistí a doplní.

required required
  • V katastru nemovitostí musí být jako způsob využití uveden bytový dům k bydlení
  • Žadatel musí být vlastník, ale nemusí zde mít trvalé bydliště
  • Náhled do katastru na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Adresa realizace required required
required
required
required
Katastrální území required
required
required
required
např. 15x20 m
required
Počet podlaží required
required
required
required

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

required required
required
required
Kontaktní osoba required
required
required
required
required

ŽÁDOST O PODPORU

required required
required required
required required
Odborný dodavatel required
required

PARAMETRY BUDOVY A SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

required
Opište údaje ze štítku např. zásobník o objemu 1000 l, RBC1000
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
required
  Zůstane zachován?
required
Opište údaje ze štítku např. Thermona THERM DUO 50 FT.A
required
Elektřina, dřevo, plyn, uhlí ...atd
  Zůstane zachován?
Střecha required required
required
required

Údaje potřebné pro POUZE PRO SYSTÉMY S PŘITÁPĚNÍM

Akumulační nádrž

Spotřeby teplé vody

required
required
required
Pokud není známá roční spotřeba tepla na přípravu teplé vody, vyplňte spotřebu tepla na přípravu TV v letních měsících

Doplňující informace

K dotazníku můžete přiložit fotky z realizace, fotky šítku stávajícího zdroje nebo dokumentaci k objektu ...atd
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5