Vývojové projekty

Picture: Pražský inovační voucher

Pražský inovační voucher

V roce 2021 získala firma REGULUS spol. s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR. Podpora je čerpána přes Pražský voucher na inovační projekty.
Picture: Projekt MacSheep

Projekt MacSheep

Projekt je zaměřen na vývoj inovativních produktů a pokročilých testovacích metod pro novou generaci kompaktních kombinovaných systémů, pracujících s obnovitelnou energií, založených na solární termické technologii a technologii tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody
Picture: Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Naše firma je významným dodavatelem komplexních řešení soustav pro vytápění s tepelnými čerpadly, solárními panely a akumulačními nádržemi. K dispozici máme vlastní testovací a monitorovací pracoviště k objektivnímu porovnání a hodnocení vlastností solárních kolektorů a tepelných čerpadel.