Bytové domy

Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody bývá zpravidla vyústěním celkové revitalizace bytového domu. Po provedení všech opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení, výměna oken, změna regulace vytápění atd.) se přímo nabízí vyřešit i otázku zefektivnění přípravy teplé vody. Více...
Picture: Vrané nad Vltavou

Vrané nad Vltavou

Kaskáda 4 tepelných čerpadel vzduch/voda EcoAir 622M pro vytápění i přípravu teplé vody. Zásobník RBC 400 HP a akumulační nádrž PS 300 N+.
Picture: Výměníková stanice ve Strakonicích

Výměníková stanice ve Strakonicích

Výměníková stanice ve Strakonicích nově připravuje teplou vodu pro připojené bytové domy ekologicky pomocí kaskády 2 tepelných čerpadel vzduch-voda EcoAir 420 a plánuje rozšíření o třetí.
Picture: Klášterní Dvůr I+II, Rajhrad

Klášterní Dvůr I+II, Rajhrad

Tepelná čerpadla EcoPart 12V34 2+2 ks - typ země/voda o celkovém výkonu při B0/W35 49,6 kW Solární kolektory pro solární ohřev vody.
Picture: Bytový dům J.A.Komenského, Milevsko

Bytový dům J.A.Komenského, Milevsko

Solární soustava se skládá z 28 plochých kolektorů Regulus KPS11. Kolektory jsou zapojeny do 7 paralelních kolektorových polí se 4 kolektory.
Picture: Dům s pečovatelskou službou Jihlava

Dům s pečovatelskou službou Jihlava

Solární soustava se skládá z 64 plochých kolektorů Regulus KPC. Kolektory jsou zapojeny do 16 paralelních kolektorových polí se 4 kolektory.
Picture: Bytový dům Velká skála

Bytový dům Velká skála

Solární soustava se skládá z 36 plochých kolektorů Regulus KPS11-ALP. Kolektory jsou zapojeny do 8 paralelních kolektorových polí, 6 polí je s pěti kolektory, 2 pole se třemi kolektory.
strana: 1