Solární systémy do bytových domů

Po provedení všech opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení domu, výměna oken, úprava regulace vytápění atd.) se přímo nabízí vyřešit i otázku zefektivnění přípravy teplé vody. Více než 40% obyvatel naší republiky žije právě objektech s více bytovými jednotkami.

Spotřeba teplé vody v těchto objektech není rozhodně zanedbatelná a náklady na její přípravu ještě méně, protože se v mnoha případech jedná o velmi zanedbané systémy pracující s velkými tepelnými ztrátami hlavně v distribuční cestě od výměníkové stanice či výtopny ke konečnému spotřebiteli a tedy s nízkou účinností vedoucí k vysoké ceně teplé vody právě pro koncového zákazníka.

Každý systém je jedinečný

Co dům, to originál. U solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech příliš nelze kopírovat jednotlivé aplikace, neboť i dva velikostně stejné objekty postavené např. typovou výstavbou se mohou v mnoha ohledech důležitých po správné fungování solárního systému lišit. Proto je důležité, aby solární systém navrhoval tým profesionálních projektantů!

I ve Vašem domě uspoříte 50% nákladů na přípravu teplé vody, neváhejte nás kontaktovat.

Pro zákazníky

Pro optimalizaci výpočtu je výhodné znát spotřebu TV v jednotlivých měsících, protože mnohdy existují větší rozdíly ve spotřebě TV mezi jednotlivými měsíci hlavně mezi letním a zimním obdobím. Nejdůležitější údaj je denní spotřeba TV v objektu, podle které se velikost solárního systému navrhuje. Tento údaj však není vždy k dispozici, ale lze ho stanovit výpočtem, podle spotřeby TV za 1 měsíc, nebo pokud ani tento údaj není k dispozici, lze denní spotřebu TV stanovit na základě počtu osob trvale žijících v objektu a průměrné spotřeby TV na 1 osobu a den.

Každý objekt je jiný, ať už ve spotřebě TV, možnosti umístění solární technologie či velikostí střechy pro osazení slunečních kolektorů, a proto je důležité, aby solární systém navrhoval tým profesionálních projektantů!

Firma Regulus má vlastní projekční oddělení a nabízí tak všem svým zákazníkům vypracování projektové dokumentace v libovolném stupni (projekty pro podání žádosti o dotaci, pro stavební povolení, pro provedení stavby ...atd.). Prvním krokem je však zpracování studie, kterou Vám naši odborníci vypracují ZDARMA.

Pro montážní firmy

Pokud jste certifikovaná montážní firma, která montuje solární systémy a tepelná čerpadla od Firmy Regulus, a váháte, zda se pustit do montáže velkého solárního systému pro bytový dům, naši technici Vám rádi pomohou formou technické konzultace či podáním jakýchkoli dalších informací.