Neziskový sektor

Picture: Sananim Heřmaň

Sananim Heřmaň

Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění i přípravu teplé vody v terapeutickém centru.
Picture: DPS Sezimovo Ústí

DPS Sezimovo Ústí

Solární systém s 10 kolektory na nově vybudovaném Pečovatelském domě v Sezimově Ústí.
Picture: Lichnov

Lichnov

Solární systém s 16 kolektory na střeše Dětského domova Lichnov.
Picture: Domov Žlutý petrklíč

Domov Žlutý petrklíč

Tepelné čerpadlo vzduch/voda EcoAir 420 v objektu stacináře Domova Žlutý Petrklíč, který poskytuje sociální služby a další aktivity ve prospěch osob s mentálním a kombinovaným postižením.
Picture: Střední škola - COPTH, Praha 9

Střední škola - COPTH, Praha 9

Instalace dvou tepelných čerpadel vzduch/voda pro vytápění objektu autodílny v areálu Centra odborné přípravy technickohospodářské.
Picture: CVA Nové Hrady

CVA Nové Hrady

Solární systém s 8 slunečními kolektory slouží v Centru volnočasových aktivit k ohřevu vody.
Picture: Vývařovna MŠ Cehnice

Vývařovna MŠ Cehnice

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda EcoAir 415 o výkonu 16,2 kW při podmínkách A7/W35 v objektu vývařovny MŠ Obec Cehnice v Jihočeském kraji.
Picture: Sociální služby Chomutov

Sociální služby Chomutov

V domově pro seniory je hlavním zdrojem tepla pro přípravu TV, solární systém tvořený 48 kolektory KTU 9R2 rozdělený do 12 kolektorových polí. Plus solární systém tvořený 19 kolektory KTU 15 rozdělený do 3 kolektorových polí pro denní stacionář.
strana: 1