ZŠ a MŠ Tučapy

Picture: ZŠ a MŠ Tučapy
Typ referenceTepelné čerpadlo, systém větrání
Období realizacečerven-říjen 2020
LokalitaTučapy

Obec Tučapy leží v jihočeském kraji jihovýchodně od Tábora a severovýchodně od Soběslavi. Na konci obce směrem na Soběslav je základní škola a mateřská škola. Budova byla v minulosti zateplena a v období letních prázdnin 2020 proběhla velká rekonstrukce, která zahrnovala:
➢ Bezbariérovost budovy – vstupní schodiště a výtah
➢ Modernizaci odborné učebny
➢ Technické zázemí – kotelnu, rekuperaci, klimatizaci
➢ Výměnu podlahových krytin
➢ Výmalbu stěn
Celá rekonstrukce byla rozdělena do několika fází a dvou dotačních programů. 

V rámci projektu „Obnova technické základny ZŠ Tučapy“ jsme ve škole instalovali kaskádu 10 tepelných čerpadel EcoAir 420 a 15 rekuperačních jednotek Totus Midi.

Původně byla budova vytápěna 3 kotli na hnědé uhlí, před rekonstrukcí již byly 2 mimo provoz a třetí na hranici životnosti. Kotel navíc nebylo možné nijak regulovat. Výpočtová ztráta školy a tělocvičny byla stanovena na cca 200 kW, navržena byla proto kaskáda tepelných čerpadel a elektrokotle jako doplňkový zdroj. Získané teplo je využito k přípravě teplé vody v zásobníku RBC 500 HP a k vytápění pomocí dvou akumulačních nádržích PS 2000 N+. Řízené větrání s e zpětným získáváním tepla ve školících místnostech a kabinetech nově zajišťují rekuperační jednotky Totus. Celý systém ekvitermně řídí inteligetní regulátor IR 34.