Projekt MacSheep

Picture: Projekt MacSheep

Společnost Regulus se od začátku roku 2012 do konce roku 2015 podílela na projektu MacSheep. Tento projekt je zaměřen na vývoj inovativních produktů a pokročilých testovacích metod pro novou generaci kompaktních kombinovaných systémů, pracujících s obnovitelnou energií, založených na solární termické technologii a technologii tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody, za použití průlomových objevů v informačních a komunikačních technologiích, materiálech a konstrukci. Cílem je dosáhnout 25% úspory energie v porovnání se současnými špičkovými systémy, při zachování konkurenceschopné ceny na trhu.

V rámci projektu se společnost Regulus podílela na vývoji nového typu tepelného čerpadla s chladičem přehřátých par, akumulační nádrže s optimalizovanou stratifikací a řídícího systému. Výsledkem bylo zprovoznění dvou funkčních prototypů, jejichž parametry byly ověřeny experimentálním měřením na ČVUT v Praze a institutu SERC ve Falunu (Švédsko). Naměřená data dále posloužila ke kalibraci matematických modelů vytvořených na ČVUT, díky nimž bylo následně možné určit celkovou účinnost vyvíjeného systému při podmínkách pevně definovaných na začátku projektu a zjistit tak, zda bylo dosaženo požadované 25% úspory energie. Výsledky získané z matematického modelu ukázaly, že je možné docílit úspory až 26 % elektrické energie oproti spotřebě referenčního systému.

Více o projektu MacSheep naleznete zde: http://www.macsheep.spf.ch/