Pražský inovační voucher

Picture: Pražský inovační voucher

V roce 2021 získala firma REGULUS spol. s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR.

Podpora je čerpána přes Pražský voucher na inovační projekty (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpořena je účast firmy REGULUS spol. s.r.o. na projektu Dynamické zkoušky tepelného čerpadla s řízenými otáčkami. Záměrem projektu je provedení zkoušek vybraného vzorku tepelného čerpadla v laboratoři UCEEB ČVUT. Cílem projektu je získání informací o chování tepelného čerpadla za dynamických podmínek. Informace budou přínosem pro zhodnocení možnosti využití tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou. Očekávaným výstupem projektu je laboratorní zpráva z provedených zkoušek.

Projekt Dynamické zkoušky tepelného čerpadla s řízenými otáčkami je spolufinancován Evropskou unií.