Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Naše firma je významným dodavatelem komplexních řešení soustav pro vytápění s tepelnými čerpadly, solárními panely a akumulačními nádržemi. K dispozici máme vlastní testovací a monitorovací pracoviště k objektivnímu porovnání a hodnocení vlastností solárních kolektorů a tepelných čerpadel.

Srovnávací zkušebna solárních kolektorů

Regulus testovací pracoviště

Obr. Pohled na rozdělovač umístěný v technické místnosti, který zajišťuje stejné podmínky pro všechny dvojice měřených kolektorů.

Regulus testovací pracoviště

Obr. Řídicí systém IR 12 umístěný v blízkosti testovaných kolektorů na střeše

Regulus testovací pracoviště

Obr. Řídicí systém IR12 s rozšiřovacími moduly je přístupný z firemní sítě a ukládá pravidelně všechna data do databáze pro pozdější vyhodnocování.

Regulus testovací pracoviště

Obr. Rozdělovač s chladicími výměníky a směšovacími ventily umožňuje připojit až 14 různých samostatně ovládaných a regulovaných dvojic slunečních kolektorů.

Regulus testovací pracoviště

Obr. Na střeše se testují také vakuové trubicové kolektory, které Regulus vyrábí ve své dceřiné výrobní firmě v Liberci

Regulus testovací pracoviště

Obr. Konstrukce na střeše umožňuje snadný přístup ke každému kolektoru. Montáž na předem připravené okruhy s čerpadly a čidly je snadná a rychlá.

Regulus testovací pracoviště

Obr. Pro větší přesnost měření se kolektory testují ve dvojicích

Regulus testovací pracoviště

Obr. Trubicové kolektory

Regulus testovací pracoviště

Obr. Testují se i kompaktní jednotky (tzv. termosifony) s venkovním zásobníkem, které Regulus vyváží do jižních států.

Regulus testovací pracoviště

Obr. Součástí sestav vytápěcích soustav firmy Regulus jsou samozřejmě i  tepelná čerpadla. Na snímku je tepelné čerpadlo Regulus CTC.

Vytápění vlastní budovy

Regulus testovací pracoviště   Regulus testovací pracoviště

Obr. Vytápění vlastní budovy má 7 větví a velkou akumulační nádrž využívající teplo z testovaných kolektorů. Řízení zajišťuje regulátor IR30