Proč tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zdrojem tepla
pro vytápění a ohřev vody. Díky vysoké
technické úrovni moderních tepelných
čerpadel jsou zcela rovnocenným zdrojem
tepla jako tradiční kotle, ale s mnohem
úspornějším provozem.

Hlavní důvody pořízení tepelného čerpadla

Mezi hlavní důvody, proč domácnosti a organizace pořizují tepelná čerpadla, patří:

 • Významná úspora energie
 • Pohodlné řešení vytápění a ohřevu vody
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí

Významná úspora energie

Standardní způsoby vytápění (plynové, elektrické kotle) mají vysoké roční náklady na energieTepelná čerpadla získávají teplo z okolí (z okolního vzduchu nebo ze země), které je „zdarma“. Tepelná čerpadla spotřebovávají pouze část energie pro svůj provoz, především na běh kompresoru, díky čemuž bývají účty za energie méně než poloviční. Navíc při instalaci tepelného čerpadla lze požádat distributora elektrické energie o dvoutarifovou sazbu a získat 20 hodin denně nízkého tarifu pro veškerou spotřebu elektrické energie v domě. Jak na to se dozvíte zde.

Pohodlné řešení vytápění

Plynové kotle vyžadují každoroční údržbu kotle a revizi komínu. Ještě víc práce a starostí představují kotle na tuhá paliva, které s sebou nesou skládání uhlí a vybírání popele, přikládání a zatápění. U tepelných čerpadel všechny tyto starosti odpadají. Moderní tepelná čerpadla mohou využívat i existující rozvody s radiátory, tj. bez nutnosti investic do podlahového vytápění.

Některá provedení tepelných čerpadel umožňují jejich vzdálený dohled pomocí internetu, čímž odpadá nutnost provádět a platit pravidelné roční prohlídky. Vzdálený dohled umožňuje v případě zaznamenané poruchy nebo jiného potenciálního problému v topném systému automatické odeslání e-mailu majiteli, popřípadě servisní firmě. Díky tomu lze na tepelné čerpadlo získat dlouholeté záruky.

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Pro všechny, kterým záleží na ochraně životního prostředí, představují tepelná čerpadla preferovaný zdroj tepla, neboť životní prostředí zatěžují podstatně méně než jiné zdroje. Tepelná čerpadla pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, snižují spotřebu nerostných surovin (plynu, uhlí apod.) a kvalitní tepelná čerpadla nezatěžují prostředí ani hlukem.

Proč tepelné čerpadlo od Regulusu?

V oblasti vysoce kvalitních tepelných čerpadel patříme mezi přední dodavatele na českém trhu. Dodávka tepelných čerpadel od nás, na rozdíl od konkurence, kombinuje všechny podstatné nároky, které zákazníci od dodavatele tepelných čerpadel typicky očekávají:

 • Vysoká úspora energie
 • Velmi tichý chod tepelného čerpadla
 • Špičková kvalita
 • Vynikající parametry
 • Dlouhodobá péče o zákazníka

Vysoká úspora energie

Klademe důraz na správný technický návrh celého topného systému s tepelným čerpadlem. Díky tomu tepelné čerpadlo může pracovat optimálně a dosahovat při dlouhé životnosti vyšších úspor. Naše systémy navíc umožňují současně kombinovat a optimálně řídit další zdroje tepla, jako jsou solární systémy, krbové teplovodní vložky a běžné kotle. Dosahované úspory se tak ještě zvyšují.

Špičková kvalita

Dodáváme tepelná čerpadla tradiční švédské firmy CTC Enertech, která vyrábí tepelnou techniku již od roku 1923. Samotná tepelná čerpadla pak vyrábí již více než 30 let. CTC Enertech byl vůbec prvním výrobcem tepelných čerpadel typu vzduch/voda, patří tak mezi naprostou špičku v oboru.

Tepelná čerpadla CTC mají certifikáty, které garantují zejména správnost udávaných parametrů, serióznost dodavatele a zajištění servisu. Pro tepelná čerpadla CTC je charakteristická jejich dlouhá životnost, a to i za náročných skandinávských povětrnostních podmínek. I díky tomu se tato tepelná čerpadla řadí mezi současnou evropskou špičku.

Vynikající parametry

Výrobce CTC Enertech klade důraz na inovace. Novější řady tepelných čerpadel mají ve srovnání s konkurenčními produkty špičkové provozní parametry:

 • Vysoká teplota výstupní vody až +65 °C
 • Ohřev i při velmi nízkých venkovních teplotách až -22 °C pro čerpadla vzduch/voda
 • Systém s tepelným čerpadlem CTC má energetický štítek nejvyšší hodnoty A+++
 • Kompaktní provedení – uzavřený chladivový okruh, snadná montáž
 • Velmi tichý chod

Velmi tichý chod tepelného čerpadla

Hladina hluku nebyla u tepelných čerpadel CTC Enertech nikdy vysoká, u nové generace se však konstruktérům podařilo dosáhnout tak nízkých hodnot, že jsme se v této oblasti stali lídrem trhu.

Dlouhodobá péče o zákazníka

Pořídit tepelné čerpadlo je u mnoha výrobců velmi snadné. Mnohem náročnější je navrhnout vhodný typ tepelného čerpadla a souvisejících prvků otopného systému pro konkrétní situaci u zákazníka. Řada zákazníků už má nebo si chce pořídit solární systém, bazén, krbovou vložku atd., to vše je nutné v návrhu zohlednit tak, aby celý otopný systém pracoval efektivně a úsporně. Návrh úsporného řešení pro vytápění a ohřev vody včetně pomoci s dotačními programy jsou důležitou součástí podpory, kterou poskytujeme.

Na dodávku tepelného čerpadla navazuje záruční a pozáruční servis. Náš systém je připraven pro další rozšíření (solární systém, krbová teplovodní vložka, ohřev bazénu apod.). Dále nabízíme možnost vzdáleného dohledu nad Vaším otopným systémem, což Vám zajistí jeho pohodlné nastavování a servisní monitorování provozu tepelného čerpadla i celého topného systému.

Naši obchodně-techničtí zástupci jsou v regionech dostupní tak, aby Vám byli nablízku kdykoliv budete potřebovat získat odbornou pomoc, nabídku nebo realizaci.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se vyrábí ve dvou nejběžnějších provedeních:

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda získávají energii z venkovního vzduchu. Nejnovější typy tepelných čerpadel vzduch/voda pracují dokonce při venkovních teplotách do -22 °C. Vyrábí se v kompaktním provedení, kdy je kompletní tepelné čerpadlo umístěno v jedné kompaktní jednotce, jako například námi nabízené modely ECOAIR.

Tepelná čerpadla se dále vyrábí v takzvaném Split provedení, které se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Tyto jednotky se musí při instalaci propojit potrubímchladivem. Jejich pořizovací cena je obvykle nižší, ale jejich instalace náročnější a typicky podléhají povinným ročním kontrolám.

Tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země/voda získávají energii ze země (jsou nezávislá na okolní teplotě vzduchu). Tato tepelná čerpadla využívají teplo buď z hlubinných vrtů, nebo z povrchového zemního kolektoru (položeného plošně v nezámrzné hloubce). Jejich pořízení je díky tomu levnější než hlubinné vrty, ale o něco dražší než pořízení tepelného čerpadla typu vzduch/voda. Tepelné čerpadlo země/voda se umísťuje uvnitř domu a vyrábí se ve dvou provedeních - samostatné tepelné čerpadlo nebo tepelné čerpadlo s akumulační nádrží pro topení a přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo dále obsahuje regulaci a další prvky domácí kotelnyrámci jedné elegantní centrály o velikosti chladničky.

Na kolik přijde tepelné čerpadlo a s čím vším je potřeba počítat?

Velmi záleží na konkrétní situaci. Samozřejmě lze nainstalovat samostatné tepelné čerpadlo pro topení a přesně spočítat náklady na jeho pořízení. Stále častěji je ale tepelné čerpadlo součástí komplexně pojatého vytápěcího systému, založeného na kombinované akumulační nádrži pro topení i přípravu teplé vody. Tuto nádrž pak společně ohřívá nejenom tepelné čerpadlo, ale i krbová vložka s výměníkem nebo solární systém, případně jiný zdroj tepla. To s sebou samozřejmě přináší výhodu využití tepla z více zdrojů. Investice do systému s tepelným čerpadlem a jeho provoz je pak pochopitelně výrazně nižší, protože tepelné čerpadlo ohřívá vodu v nádrži, která je nainstalována společně pro využití tepla z krbové teplovodní vložky nebo solárního systému. Stejně tak regulace pro tyto zdroje v sobě obvykle zahrnuje možnost řídit tepelné čerpadlo, takže není nutno kupovat samostatnou regulaci tepelného čerpadla navíc, a celý systém tak se společnou regulací vykazuje vyšší celkovou účinnost. Solární systém nebo krbová vložka s výměníkem šetří náklady a životnost Vašeho tepelného čerpadla, které nemusí tak často spínat.

Celkové náklady lze významně snížit využitím akčních nabídek a některých dotačních programů, které jsou v současné době k dispozici. Z tohoto důvodu doporučujeme celý systém poptat a nechat si poradit. Výsledná cena pořízení tepelného čerpadla se pohybuje typicky mezi stem až třemi sty tisíci korun a případ od případu se velmi liší, ceny a typy samotných tepelných čerpadel najdete u jednotlivých produktů.

Nechte si nabídnout tepelné čerpadlo i Vy

Rádi Vám připravíme návrh úsporného vytápění a ohřevu vody s využitím tepelného čerpadla, případně dalších zdrojů energie, pokud nám poskytnete potřebné informace o Vašem současném způsobu vytápění a o tom, co plánujete využít. Výběr dodávaných tepelných čerpadel najdete zde nebo si můžete stáhnout katalog tepelných čerpadel.