Proč solární ohřev vody

Systém solárního ohřevu vody (nazývaný také
fototermický nebo solární systém) je zdrojem
tepla pro ohřev vody, případně přitápění.
Je vhodný jak pro rodinné domy, tak i pro velké
objekty...

Správně navržený solární systém pokrývá ve slunných dnech od jara do podzimu veškerou potřebu teplé vody. V ostatních dnech se pro dohřev nebo úplný ohřev vody automaticky spíná doplňkový zdroj (elektrické topné těleso, plynový kotel apod.). Solární systémy mohou být navíc navržené pro přitápění a sezónní ohřev bazénu.

Solární systémy ohřevu vody se kvůli podobnému vzhledu kolektorů často zaměňují za fotovoltaické systémy.

Proč pořizovat solární systém

Hlavním důvodem, proč domácnosti a organizace pořizují solární systém, je výrazná úspora energie, tj.

úspora 50 - 65 % ročních nákladů

na přípravu teplé vody. Na jejich pořízení je navíc možné získat významnou finanční dotaci.

Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je vysoká a z dlouhodobého hlediska roste. Naproti tomu solární systémy ohřevu vody využívají teplo ze slunce „zdarma“. Solární systémy zcela nenahradí spotřebu energie, protože slunce není stále k dispozici, ale ve výsledku dokážou ušetřit až 65 % z celkové roční energie pro přípravu teplé vody.

Solární systém se s oblibou nasazuje hned pro několik druhů využití:

  • Příprava teplé vody (primární využití)
  • Přitápění nízkoteplotních systémů (především během jara a podzimu)
  • Ohřev bazénu

Šetrnost vůči životnímu prostředí

Využitím energie ze slunce přispívají solární systémy ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby nerostných surovin. Na rozdíl od fotovoltaických systémů je i jejich likvidace mnohem snazší, méně finančně náročná a šetrná vůči přírodě. Hlavními materiály použitými pro solární systémy jsou měď, hliník a nerez. To zaručuje dlouhou životnost a po jejím vypršení i jednoduchou ekologickou likvidaci.

Proč solární systém od Regulusu?

V oboru solárních systémů jsme dlouhodobě jedničkou na českém trhu a zároveň významným dodavatelem na dalších trzích v Evropě a Středomoří. Reference malých i velkých projektů naleznete zde.

Zákazníci na našich solárních systémech a jejich dodávce oceňují zejména:

  • Vysokou úsporu energie
  • Extrémně dlouhou životnost
  • Cenově příznivé podmínky
  • Plnou integraci solárního systému do vytápěcího systému
  • Kvalitní technickou podporu

Vysoká úspora energie

Námi dodávané solární systémy ohřevu vody přinášejí úsporu energie ve výši až 65 % ročních nákladů na ohřev vody. Úspory lze dále zvýšit integrovaným řešením s ostatními součástmi otopného systému se společnou akumulací tepla a regulací.

Extrémně dlouhá životnost

Solární systémy Regulus se vzhledem k použití kvalitních materiálů a komponent vyznačují extrémně dlouhou životností přesahující 25 let. Životnost těchto systémů je tedy několikanásobně delší než jejich návratnost.

Cenově příznivé podmínky

Neustále vyvíjíme systémy pro ohřev vody či vytápění a jejich komponenty, abychom při zachování cenově příznivých podmínek skloubili nároky na kvalitu a účinnost. Katalog solárních systémů a komponent včetně cen najdete zde.

Plná integrace solárního systému do vytápěcího systému

Solární systém často kombinujeme s tepelným čerpadlem, případně krbovou vložkou s výměníkem do jednoho komplexního vysoce úsporného řešení, kterého nelze docílit oddělenými systémy ohřevu vody a vytápění.

Kvalitní technická podpora

Dodat solární systémy ohřevu vody umí řada dodavatelů. Mnohem méně z nich však dokáže navrhnout vhodný typ solárního systému a souvisejících prvků otopného systému pro konkrétní situaci u zákazníka, zvlášť pokud jde o spojení solárního systému se stávajícími nebo nově budovanými zdroji tepla (jako např. tepelná čerpadla, krbové vložky s výměníkem, atd.), jejich akumulací a regulací. Návrh úsporného a efektivního řešení pro vytápění a ohřev vody včetně pomoci se získáním dotací jsou důležitou součástí péče, kterou poskytujeme.

Jsme k dispozici i po dodávce solárního systému pro záruční a pozáruční servis a dále pro rozšíření nebo optimalizaci řešení celkového vytápění a ohřevu vody. Naši obchodně-techničtí zástupci jsou v regionech dostupní tak, aby Vám byli nablízku, kdykoliv budete potřebovat získat odbornou pomoc, nabídku nebo realizaci.

Druhy solárních systémů ohřevu vody

Solární systém obsahuje několik základních komponent: solární kolektory (umístěné na střeše, případně na stěně nebo na zemní konstrukci), potrubí s teplonosnou kapalinou, oběhové čerpadlo a zásobník teplé vody (nebo akumulační nádrž).

Solární kolektory se vyrábí ve dvou provedeních:

1. Ploché kolektory (svislé nebo vodorovné)

Jsou nejběžněji využívaným typem kolektorů s výborným poměrem výkon/cena.

2. Trubicové kolektory

Vyznačují se vysokou účinností za extrémních podmínek, zejména při potřebě ohřevu média na vysokou teplotu, při nízkých venkovních teplotách, při nízké intenzitě slunečního záření nebo při nízkém úhlu dopadajícího slunečního záření.

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy jsou často zaměňovány se solárními systémy ohřevu vody (termickými systémy). Solární termický systém ohřevu vody přeměňuje energii získanou ze slunce přímo na teplo.

Fotovoltaický systém přeměňuje energii získanou ze slunce na elektrickou energii. Obvykle se fotovoltaický systém využívá pro dodávky elektřiny pro vlastní spotřebu domu nebo pro dodávku elektřiny do sítě. Pro ohřev vody v zásobníku teplé vody se také s výhodou využívá přebytků výroby elektřiny. Na našem trhu se nabízejí také fotovoltaické systémy určené pouze pro přímý ohřev vody v zásobníku teplé vody. Při rozhodování o výběru systému vždy doporučujeme porovnávat systémy o stejném výkonu. Kromě ceny a životnosti jednotlivých systémů může být při rozhodování důležitá plocha, kterou daný systém na střeše zabírá. Fotovoltaický systém o stejném výkonu zabere na střeše několikanásobně větší plochu než termický systém, protože účinnost fotovoltaických panelů je několikanásobně nižší než účinnost solárních termických kolektorů.

Na kolik přijde solární systém ohřevu vody a s čím vším je potřeba počítat?

Vždy záleží na konkrétní instalaci. Samozřejmě lze nainstalovat samostatný solární systém pro ohřev vody a přesně spočítat náklady na jeho pořízení. Stále častěji je ale solární systém součástí komplexně pojatého vytápěcího systému, založeného na velké kombinované akumulační nádrži pro topení i přípravu teplé vody. Tuto nádrž pak společně ohřívá nejenom solární systém, ale i tepelné čerpadlo nebo krbová vložka, případně jiný zdroj tepla. To s sebou samozřejmě přináší výhodu využití tepla z více zdrojů. Investice do solárního systému je pak pochopitelně výrazně nižší, protože solární systém ohřívá vodu v nádrži, která je nainstalována společně pro využití tepla z krbové teplovodní vložky nebo tepelného čerpadla. Stejně tak regulace pro tyto zdroje v sobě obvykle také zahrnuje možnost řídit solární systém, takže není nutno kupovat solární regulaci navíc, a celý systém se společnou regulací tak vykazuje vyšší celkovou účinnost. Nejen, že solární systém ohřívá vodu zdarma, ale v létě také šetří životnost Vašeho tepelného čerpadla, které pro přípravu teplé vody často ani nemusí spínat.

Celkové náklady lze významně snížit využitím akčních nabídek a některých dotačních programů, které jsou v současné době k dispozici. Z tohoto důvodu doporučujeme celý systém poptat a nechat si poradit. Výsledná cena pořízení solárního systému pro rodinné domy se typicky pohybuje mezi třiceti až sto tisíci korun a případ od případu se velmi liší.

Nechte si nabídnout systém solárního ohřevu i Vy

Poskytněte nám informace o Vašem současném způsobu ohřevu teplé vody (popř. i způsobu vytápění) a o tom, co plánujete do budoucna využít. My Vám připravíme návrh úsporného vytápění a ohřevu vody s využitím solárního systému, případně dalších zdrojů energie. Doporučíme Vám také možnosti využití dotačních programů a zpracujeme Vám k tomu kompletní technickou dokumentaci pro vyřízení žádosti o dotaci.