Změna distribuční sazby

Jak postupovat při změně sazby distribuce?

1/ Zjistěte si, kdo je Váš distributor

Distribuční soustavu elektřiny na území ČR provozují 3 distribuční společnosti.

Rozdělení ČR mezi distributory

Zdroj: PRE distribuce www.predistribuce.cz

2/ Podejte žádost

U příslušné distribuční společnosti * podejte žádost o změnu na hladině NN (nízké napětí) pro domácnosti. Odkazy na žádosti se otevřou po kliknutí na logo zde:

Žádost o připojení - změna odběru

V důvodu žádosti zaškrtněte změnu charakteru odběru, vyplňte údaje o žadateli, o nemovitosti, uveďte technickou specifikaci nového odběru pro sazbu D57d a informace o tepelném čerpadle.

Požadované informace o tepelném čerpadle se u jednotlivých distributorů liší. Patří mezi ně tyto parametry: tepelný výkon [kW], jmenovité napětí [V], ustálený proud [A], rozběhový proud [A], jmenovitý elektrický příkon [kW], informace o tom, zda je vybaveno frekvenčním měničem. Hodnoty pro konkrétní typ tepelného čerpadla vždy naleznete v technickém listu produktu, který je ke stažení na našich webových stránkách nebo přehledně zde.

V případě kladného posouzení zašle distributor návrh Smlouvy o připojení včetně technických podmínek připojení.

3/ Instalujte tepelné čerpadlo a proveďte změny v elektroinstalaci

Doložte distributorovi revizní zprávu nebo potvrzení o vydání revizní zprávy. U některých distributorů budete jako přílohu potřebovat i posouzení splnění podmínek pro změnu sazby, které jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ. Pro sazbu D57d platí mimo jiné toto:

Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

Pro posouzení jsme připravili výpočtový excel, kde vyplníte podtržené buňky a zjistíte, zda přesáhnete požadovaných 40 %. Pokud ne, např. v situaci, kdy nemáte instalován jiný elektrický spotřebič pro topení nebo ohřev vody (jako doplňkový zdroj máte např. plynový kotel), připravíme posouzení ve vztahu k tepelné ztrátě objektu. V tomto případě se obraťte na našeho regionálního obchodního zástupce.

ČEZ distribuce dále požaduje vyplnit Protokol o instalaci tepelného čerpadla.

4/ Uzavřete smlouvu

Po splnění všech stanovených podmínek již můžete požádat Vašeho obchodníka o změnu Smlouvy o sdružených službách nebo uzavřít novou Smlouvu o sdružených službách, pokud jste si vybrali jiného dodavatele.

*Formuláře pro změnu sazby najdete většinou i u obchodníků s elektřinou, někdy se jedná i on-line formuláře v jejich aplikacích. Např. u E.ON Energie, a.s. najdete postup a žádost zde, u ČEZ Prodej zde. V těchto případech nejednáte s distribuční společností (bod 2), ale pouze s obchodníkem, který vše potřebné vyřídí.