ZŠ a MŠ Borek u Č. Budějovic

Picture: ZŠ a MŠ Borek u Č. Budějovic

Tepelná čerpadla a solární ohřev vody Obec Borek

Obec Borek se svými cirka 1 170 obyvateli, ležící 6 km na severovýchod od centra Českých Budějovic, vsadila na využívání obnovitelných zdrojů energie. V letech 2008 až 2009 doznal komplex budov základní a mateřské školy v Borku zásadních změn, které vedly k jeho rozšíření. Současně byla provedena celková rekonstrukce vytápění a areál byl kompletně zateplen.

Efektivní využívání energie

Základní a mateřská škola U Školky v obci Borek začala koncem léta 2008 využívat tepelná čerpadla vzduch voda a sluneční energii k vytápění komplexu budov i k ohřevu teplé vody.

Původním zdrojem vytápění byla elektřina. Systém kombinující tři způsoby vytápění - elektrické přímotopné konvektory, elektrická akumulační kamna a teplovodní systém s přímotopnými elektrickými kotli - se stal krajně nevyhovujícím a v posledních letech provozně extrémně drahým zdrojem tepla.

Zachovány zůstaly pouze elektrokotle, které budou nadále sloužit jako doplňkový zdroj v období velmi nízkých venkovních teplot.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je zařízení, které dokáže získávat tepelnou energii z okolního vzduchu. Přečerpává energii o nižší teplotě na vyšší teplotu, využitelnou pro topení nebo ohřev vody. Aby se zvýšil teplotní potenciál, je nutné dodat určitou elektrickou energii kompresoru, který stlačuje pracovní látku a tím zvyšuje její teplotu.

Součástí systému je dále soustava solárních kolektorů. Sluneční energie, která dopadá na modrou planetu nepřetržitě a zdarma, je zde využívána k ohřevu vody především v letních měsících, kdy dochází k částečné odstávce tepelných čerpadel a úspoře jejich provozních nákladů i k prodloužení jejich životnosti.

Systém vytápění a výkon tepelných čerpadel byl doporučen energetickým auditem s ohledem na potřeby tepla komplexu ZŠ a MŠ.

Instalací tepelných čerpadel a solární soustavy došlo k významným energetickým úsporám, které se dle propočtů energetického auditora pohybují na úrovni cca 470 GJ za rok. Díky této změně dojde k úspoře provozních nákladů okolo 230 tis.Kč/ rok v cenách elektřiny pro rok 2007. Současně budou emise CO2 každoročně sníženy o 108 tun

Technický popis systému

Systém je tvořen šesti vakuovými trubicovými kolektory KTU 15 českého výrobce solárních systémů společnosti Regulus a čtyřmi špičkovými kompaktními tepelnými čerpadly vzduch-voda Alpha Innotec LW 330A, každé s instalovaným výkonem 33 kW.

Teplo dodávané sluncem i tepelnými čerpadly je jímáno do akumulační nádrže o objemu 1 500 l zde je využíváno k vytápění a k předehřevu či úplnému ohřevu vody.

Financování

Na pokrytí celkových nákladů na realizaci projektu, včetně projektové přípravy a rozsáhlé administrativy spojené s žádostí o dotaci z Evropské unie a její celkové vyúčtování, se obec Borek podílela 1,64 mil. Kč. Stěžejní část nákladů však byla uhrazena právě díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Celkové náklady: 5 180 000,- Kč vč. DPH

Dotace (ERDF, SFŽP ČR): 3 540 000,- Kč

Vlastní zdroje města: 1 640 000,- Kč

Návratnost investice z pohledu investora, obce Borek, je (při každoročním min. pětiprocentním růstu cen energie) pod hranicí 7 let, což umožní obci při minimální patnáctileté životnosti systému (u solární soustavy lze však očekávat životnost min. 25 let) uspořit za tuto dobu 4 miliony korun!