Železniční, Č. Krumlov

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 36 ks KPS 11

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Elektrická topná tělesa