Základní škola Radiměř

Picture: Základní škola Radiměř
Typ referenceTepelná čerpadla
ProjektZákladní škola Radiměř
Období realizace2013
LokalitaObec Radiměř

Obec Radiměř má zhruba 1 100 obyvatel a leží v Pardubickém kraji, 6 km na jih od Svitav.
Mimo jiné je provozovatelem základní školy.
Vyučování v ZŠ probíhá již přes 100 let, součástí školy je školní jídelna s vlastní kuchyní a školní družina s kapacitou 30 dětí. Výuka probíhá i ve venkovním prostředí - za školou je zbudované arboretum a přírodní učebna. Děti se starají o zvířata ve školní mini zoo.
V létě 2013 doznal komplex budov základní školy v Radiměři zásadních změn. Bylo provedeno kompletní zateplení a také celková rekonstrukce vytápění.


V průběhu rekonstrukce došlo k demontáži stávajících elektrických akumulačních kamen, instalaci nové otopné soustavy tvořené deskovými radiátory a instalaci nových zdrojů.
Od podzimu 2013 tak využívá škola k vytápění komplexu budov i k ohřevu teplé vody obnovitelné zdroje energie, konkrétně tepelná čerpadla vzduch/voda. Tepelné čerpadlo vzduch/voda dokáže získávat tepelnou energii z okolního vzduchu a teplo předávat otopné vodě. Ke svému provozu potřebuje elektrickou energii, ale jen na pohon kompresoru a ventilátoru, což tvoří přibližně třetinu energie, kterou tepelné čerpadlo dodá pro ohřev otopné vody.
V ZŠ bylo jako zdroj tepla instalováno šest špičkových tepelných čerpadel Regulus CTC EcoAir 420, každé s instalovaným výkonem 17,5 kW (A7/W35). Teplo dodávané tepelnými čerpadly je jímáno do akumulačních nádrží a zásobníku teplé vody a je využíváno k vytápění a k předehřevu či úplnému ohřevu vody.
V objektu školy bylo instalováno 5 tepelných čerpadel, 2 akumulační nádrže o objemu 500 l (PSWF 500 N+) a 1000 l (PSWF 1000 N+), zásobník teplé vody o objemu 400 l (RBC 400 HP), elektrokotel a 3 elektrická topná tělesa jako doplňkové zdroje v období velmi nízkých venkovních teplot a 2 ekvitermní regulátory provozu zdrojů a regulace otopných okruhů (IR 12 CTC).
V objektu školní jídelny a družiny bylo instalováno tepelné čerpadlo, akumulační nádrže o objemu 500 l, elektrické topné těleso jako doplňkový zdroj v období velmi nízkých venkovních teplot a ekvitermní regulátor provozu zdrojů a regulace otopného okruhů.