VLRZ Vojenský rehabilitační ústav Slapy

Kombinace tepelného čerpadla a solárního systému pro ohřev teplé a bazénové vody

Počet a typ instalovaných tepelných čerpadel: 1 ks vzduch-voda - výkon 33 kW

Počet a typ instalovaných kolektorů: 24 ks KPS1