Sociální služby Chomutov

Picture: Sociální služby Chomutov
Typ referenceSolární systém
ProjektSociální služby Chomutov
Období realizace2013
LokalitaChomutov

Sociální služby Chomutov jsou příspěvková organizace města a poskytují sociální, výchovné, poradenské a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel.

V Domově pro seniory a v Denním stacionáři připravují od roku 2013 teplou vodu pomocí solárních systémů Regulus.

Domov pro seniory Písečná poskytuje pobytovou, sociální, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči seniorům nad 60 let.

Ubytovací kapacita je 166 lůžek v bytech 1+1 nebo garsoniérách.

V budově je k dispozici ordinace praktického lékaře a dalších odborníků, rehabilitace a tělocvična, pedikúra a kadeřnictví, dílna pro ergoterapii, knihovna a kaple, společné jídelny, společenské místnosti s vybavením, herny – kulečník, šipky, stolní tenis aj., obchod se smíšeným zbožím, kavárna.

V roce 2013 proběhla rekonstrukce systému přípravy teplé vody.

Původní příprava teplé vody byla řešena přívodem TV z výměníkové stanice umístěné v 1. PP sousedního objektu č. p. 5064. Výměníková stanice byla napojena na systém centrálního zásobování teplem města Chomutov.

Jako nový hlavní zdroj tepla pro přípravu TV byl instalován solární systém tvořený 48 kolektory KTU 9R2 rozdělený do 12 kolektorových polí.  Z nich je tepelná energie předávána přes deskový výměník studené vodě ve 3 předehřívacích zásobnících TV o objemu 1500 litrů každý. Bivalentním zdrojem energie je nový topný okruh ze stávající výměníkové stanice, který předává teplo dohřívacímu zásobníku TV o objemu 1000 litrů, opět prostřednictvím deskového výměníku.

Otopná soustava v objektu zůstala zachována beze změn.

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby dětem ve věku od 1 roku do  8 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Kapacita stacionáře je 10 míst.

Před rekonstrukcí byla teplá voda přiváděna z výměníkové stanice umístěné v 1. PP sousedního objektu čp. 5030. Výměníková stanice byla napojena na systém centrálního zásobování teplem města Chomutov.

Jako nový hlavní zdroj tepla pro přípravu TV byl instalován solární systém tvořený 19 kolektory KTU 15 rozdělený do 3 kolektorových polí.  Z nich je tepelná energie předávána přes trubkové výměníky integrované ve 2 předehřívacích zásobnících TV o objemu 750 litrů každý. Bivalentním zdrojem energie je nové tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 10kW, které předává teplo dohřívacímu zásobníku TV o objemu 500 litrů, opět prostřednictvím integrovaného trubkového výměníku.  

Otopná soustava v objektu zůstala zachována beze změn.