Škola v přírodě Střelské Hoštice

Picture: Škola v přírodě Střelské Hoštice
Typ referenceTepelná čerpadla
Období realizace2015

Škola v přírodě Střelské Hoštice byla zřízena se specializací na zdravotně postižené. Škola slouží svému účelu od roku 1984 a její areál je průběžně modernizován a obnovován. Nová část školy byla dokončena v roce 1995.

Ubytovací kapacita je 200 lůžek v chatách a pavilonech. Zařízení slouží k ozdravným, rekreačním a vzdělávacím pobytům nejen dětí.

V prázdninových měsících je využíváno jako turistické rekreační zařízení.

K dispozici jsou společenské místnosti a vybavený sportovní areál (fotbalové hřiště s umělým povrchem, asfaltové hřiště, dětské hřiště).

Výstavba areálu probíhala po etapách, kdy jako první byly přibližně v roce 1984 vystaveny obytné chatky, v roce 1995 byl vystaven hlavní objekt.

V roce 2015 proběhla rekonstrukce vytápění, při níž byla instalována kaskáda čtyř tepelných čerpadel vzduch/voda EcoAir 420, tři zásobníky teplé vody R0BC 1000, akumulační nádrž PS 1000 N, elektrická topná tělesa jako bivalentní zdroj a inteligentní regulátor IR, který umožňuje vzdálenou správu celého systému.

Areál se skládá ze 4 částí:

I - Škola, ubytovací pavilony a aula – kompaktní blok vzájemně propojených objektu v jižní části areálu;

II - Kuchyně, ošetřovna a učebny – převážně samostatně stojící objekty situované v severní části areálu u vjezdu;

III – Ubytování pro personál a garsoniéry;

IV - Obytné chatky

Vytápění jednotlivých objektu bylo řešeno dvěma způsoby. Obytné chatky byly, a nadále jsou, vybaveny akumulačními kamny a infrazářiči. Zbývající objekty byly vytápěny teplovodně. Zdrojem tepla pro teplovodní ústřední vytápění byla centrální elektro kotelna situovaná v souboru objektů II, kde jsou umístěny kotle 3x 240 kW a akumulační nádrže 60 m3 a 40 m3. Z nich je otopná voda dále rozvedena do centrálního rozdělovače/sběrače se třemi větvemi. Vytápění bytu v objektu III bylo a je řešeno lokálním elektrickým kotlem PROTHERM o tepelném výkonu 12 kW.

Příprava TV byla řešena pomocí lokálně situovaných elektricky ohřívaných zásobníku.

Na rekonstrukci zdroje tepla se podílela firma Regulus a montážní firma PROTOM Strakonice s.r.o. Projekt řešil výměnu stávajícího zdroje tepla v objektu hlavní budovy a kuchyně s jídelnou. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění i přípravu TV je instalována kaskáda nových tepelných čerpadel typu vzduch/voda, každé o výkonu 17,5 kW při podmínkách A7/W35. Bivalentním zdrojem energie jsou nová elektrická topná tělesa 4x 12 kW instalována v akumulační nádrži a elektrická topná tělesa 3x 9 kW instalovaná v nových zásobnících teplé vody (dále jen TV). Pro akumulaci energie z tepelných čerpadel slouží nová akumulační nádrž o objemu 1000 l a tři zásobníky TV, každý o objemu 1000 l. Teplá voda bude tepelnými čerpadly ohřívána externím nerezovým deskovým výměníkem.

Otopná soustava v objektu zůstala zachována beze změn.