Siemens Mohelnice

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 24 ks KPS11

Původní zdroj: odpadni teplo/CZT

Způsob dohřevu po instalaci systému: odpadní teplo/CZT