Husova, Nová Role

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 28 ks KPS 11

Původní zdroj: Centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: Centrální zásobování teplem