Bytový dům Hudečkova, Praha 4-Podolí

Typ referenceSolární ohřev vody
ProjektBytový dům Hudečkova
Období realizace2011
LokalitaPraha 4-Podolí

Využití solárního systému: Ohřev TV
Počet a typ instalovaných kolektorů: 26 ks KPS 11
Původní zdroj: Plynový kotel
Způsob dohřevu po instalaci systému: Plynový kotel


Sdružení vlastníků hledalo variantu, jak významně snížit vysoké náklady na ohřev TV alespoň o 30% a zároveň využít dotaci z programu Zelená úsporám.

V panelovém domě byl navržen a instalován velkoplošný solární systém umístěný na ploché dvouplášťové střeše objektu. Skládá se z 26 plochých slunečních kolektorů typu KPS11, řazených do čtyř kolektorových polí. U každého pole je instalován vyvažovací ventil pro přesné nastavení průtoku kapaliny jednotlivými poli.

Bytový dům má vlastní domovní plynovou kotelnu, kde je řešeno jak vytápění objektu, tak příprava teplé vody. Navržený solární systém je současné přípravě teplé vody předřazen a ve stávajícím zásobníku TV je předehřátá voda ze solárního systému dle potřeby dohřívána na požadovanou výstupní teplotu.

Stoupacím měděným potrubím vedeným mezi výtahovou šachtou a schodištěm je zachycená solární energie odváděna do nové technické místnosti, kde jsou umístěny dva solární zásobníky TV. Prioritní o objemu 750 l, sekundární 1000 l, z nich je předehřátá voda ze solárního systému vedena prostorem garáže do stávající kotelny k dohřevu. Solární okruh je od okruhu přípravy teplé vody hydraulicky oddělen deskovým výměníkem typu DV800-30 s teplosměnnou plochou 4,8 m2.

Pro uchycení solárního systému do střechy objektu byla statikem navržena ocelová nosná konstrukce kotvená do železobetonového střešního panelu tloušťky 250 mm. Aby nebyl vytvořen tepelný most v místě kotvení do střešního pláště, byly pod ocelové nosné stojky osazeny desky z pěnového skla s pevností v tlaku 1,6 MPa a součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,054 W/(m.K). Energetická úspora instalací uvedeného solárního systému činila v bytovém domě 138 GJ/rok oproti původní spotřebě energie pro přípravu TV 402 GJ/rok.
Roční solární podíl činil 34 %.

Návratnost solárního systému je v tomto případě 10 let.