Fotky vybraných instalací

Období realizaceLéto 2011

Realizace

Solární systémy firmy Regulus byly úspěšně realizovány jak v domech rodinných, kde byla solární energie využita především pro přípravu TV a přitápění, tak v domech bytových, aquacentrech a dalších objektech občanské vybavenosti.
Dále úspěšně proběhly instalace tepelných čerpadel typu vzduch-voda i země-voda, a to především do rodinných domů jako hlavní zdroj vytápění objektu a přípravy teplé vody.

Pokud jste certifikovaná montážní firma, která montuje solární systémy a tepelná čerpadla od firmy Regulus, můžete zaslat fotky vašeho realizovaného projektu na web@regulus.cz s krátkým textem k realizaci. Vaše fotky se dostanou mezi referenční projekty. Součástí referenčních projektů jsou odkazy na montážní firmu, která projekt realizovala. Máte tak šanci oslovit svého budoucího zákazníka.