Dům s pečovatelskou službou Za prachárnou, Jihlava

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 64 ks KPC

Původní zdroj: centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: centrální zásobování teplem