Centrum sociálních služeb Staroměstská, Č. Budějovice

Využití solárního systému: Ohřev TV

Počet a typ instalovaných kolektorů: 126 ks KPC 1

Původní zdroj: centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: centrální zásobování teplem