Bytový dům Velká skála

Realizace

Solární soustava se skládá z 36 plochých kolektorů Regulus KPS11-ALP. Kolektory jsou zapojeny do 8 paralelních kolektorových polí, 6 polí je s pěti kolektory, 2 pole se třemi kolektory. Kolektory zachycená tepelná energie je nemrznoucí solární kapalinou odváděna do solární technologie měděným stoupacím potrubím opatřeným tepelnou izolací AEROFLEX.

Popis

Původnímu systému přípravy teplé vody pomocí výměníku centrálního zásobování tepla byl předřazen solárním systém. Původní systém přípravy TV je beze změn ponechán pro dohřev. Studená voda je přiváděna do solárních zásobníků, kde je podle aktuálního stavu solárního systému předehřívána a přiváděna před výměník CZT. Podle teploty předehřáté TV je pak ve výměníku dohřívána, pokud má již dostatečnou teplotu, výměníkem pouze proteče a je přiváděna dále do objektu ke spotřebě.

Pořizovací náklady

Celková cena instalace 1 750 000 Kč vč. DPH, z toho
1 250 000 Kč
bylo získáno z programu Zelená úsporám

Projek navrhl: Projektový tým Regulus

  • Bc. Stanislav Němec
  • Ing. Helena Křišíková, Ph.D.
  • Jiří Kalina
  • Vedoucí projektové skupiny: Vít Chmelař