Anenská, Brno

Využití solárního systému: Ohřev TV, přitápění

Počet a typ instalovaných kolektorů: 24 ks KTU 9R

Původní zdroj: centrální zásobování teplem

Způsob dohřevu po instalaci systému: CZT, domovní předávací stanice