Semináře

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

2. 4. 2019 - 4. 4. 2019
Společně se Společností pro techniku prostředí si vás dovolujeme pozvat na semináře zařazené do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.