Semináře

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

31. 3. 2020 - 3. 4. 2020
Společně se Společností pro techniku prostředí si vás dovolujeme pozvat na semináře zařazené do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.