Rozdělovače a vyrovnávače tlaků

Rozdělovače rozdělují otopnou vodu z jednoho zdroje do jednotlivých otopných okruhů. Rozdělovače typu HV-SG umožňují připojit bezpečnostní skupinu (pojistný a odvzdušňovací ventil, tlakoměr - v izolaci) a expanzní nádobu či vypouštěcí ventil.

Vyrovnávače tlaků dynamicky vyrovnávají tlaky v otopném systému způsobené různými průtoky čerpadlových skupin a kotle.