Filtry

 • Zachytí železné i nemagnetické nečistoty v systému a zamezí poškození kotlů, oběhových čerpadel,
  výměníků a dalších prvků systému. Jejich zanesení snižuje účinnost i životnost.
 • Nečistoty jsou jak ve starších systémech, tak u novostaveb. Vznikají vlivem koroze potrubí nebo i při
  montáži – může se jednat např. o špony nebo zbytky pájecích hmot.
 • Výrobci plynových kotlů jejich instalaci doporučují. Poškození vlivem nečistot může vést k zamítnutí
  reklamace kotle.
 • Permanentní magnety ve filtrech jsou velmi silné a zachytí 100 % magnetických nečistot.
 • Vydrží mnoho let, bez nutnosti výměny.