Nápověda IR Client

Nastavení připojení k regulátoru IR:

Po prvním otevření aplikace se objeví obrazovka, na které lze vyplnit přihlašovací údaje ke službě RegulusRoute.

Po stisknutí tlačítka NAČÍST dojde k načtení všech přístupných regulátorů IR pro daného uživatele.

Zaškrtnutím lze vybrat regulátory IR, které se uloží do aplikace.

Pokud nevyužíváte službu RegulusRoute a připojujete se jiným způsobem, je nutné stisknout tlačítko ZRUŠIT a aplikace se přepne do seznamu připojení. Pro přidání připojení stiskněte tlačítko PLUS.

Název instalace:

Pojmenujte jakkoliv, název se bude zobrazovat v seznamu připojení (např. Topení chata).

Připojit přes RegulusRoute?:

Po zaškrtnutí se automaticky vyplní adresa. Při připojování na veřejnou IP adresu nezaškrtávejte a IP adresu zařízení vyplňte ručně.

Uživatelské jméno a heslo pro RegulusRoute: 

Uživatelské jméno - email
Heslo - Regulusroute1

Název IR dle RegulusRoute:

Vyplňte název připojovaného zařízení - tvoří se pomocí typu regulátoru (dohromady bez mezer), mezery, MAC adresy (sériového čísla vyplněného ve formuláři Souhlas se zpřístupněním regulátoru službě RegulusRoute).

Příklad názvu: IR12CTC400 00:0A:14:09:20:0C

Uživatelské jméno a heslo pro IR:

Vyplňte.

Automaticky připojit při spuštění:

Po zaškrtnutí se k tomuto zařízení rovnou připojíte,
necháte-li volné, zobrazí se seznam připojených zařízení.

Zaškrtnutí je vhodné pro uživatele s jedním připojeným zařízením.

Po vyplnění klikněte na tlačítko ULOŽIT.

Veškeré přístupové údaje jste obdrželi při vytvoření vzdáleného přístupu k regulátoru prostřednictvím služby RegulusRoute.

Ovládání aplikace:

V základní obrazovce se zobrazuje horní lišta s ovládacími tlačítky a seznam připojených zařízení.

Tlačítko Lupa - hledání v seznamu připojených zařízení

Tlačítko Plus - přidání nového zařízení

Tlačítko Šipka dolů - smazání vyrovnávací paměti všech připojení

Tlačítko Otazník - otevření nápovědy

Klik na zařízení v seznamu - připojení k regulátoru

Dlouhý klik - editace připojení.