Nápověda IR Client

Nastavení připojení k regulátoru IR:

Po prvním otevření aplikace se objeví stránka, na které se nastavuje připojení ke konkrétnímu PLC zařízení (regulátoru). Při dalším otevření aplikace lze na toto nastavení přejít při kliku na tlačítko PLUS na základní obrazovce.

Název instalace:

Pojmenujte jakkoliv, název se bude zobrazovat v seznamu připojení (např. Topení chata).

Připojit přes RegulusRoute?:

Po zaškrtnutí se automaticky vyplní adresa. Při připojování na veřejnou IP adresu nezaškrtávejte a IP adresu zařízení vyplňte ručně.

Uživatelské jméno a heslo: Regulusroute

Vyplňte přihlašovací údaje pro RegulusRoute (uživatelské jméno a heslo).

Název IR dle RegulusRoute:

Vyplňte název připojovaného zařízení - tvoří se pomocí typu regulátoru (dohromady bez mezer), mezery, MAC adresy (sériového čísla vyplněného ve formuláři Souhlas se zpřístupněním regulátoru službě RegulusRoute).

Příklad názvu: IR12CTC400 00:0A:14:09:20:0C

Uživatelské jméno a heslo pro IR:

Vyplňte.

Automaticky připojit při spuštění:

Po zaškrtnutí se k tomuto zařízení rovnou připojíte,
necháte-li volné, zobrazí se seznam připojených zařízení.

Zaškrtnutí je vhodné pro uživatele s jedním připojeným zařízením.

Po vyplnění klikněte na tlačítko ULOŽIT.

Veškeré přístupové údaje jste obdrželi při vytvoření vzdáleného přístupu k regulátoru prostřednictvím služby RegulusRoute.

Ovládání aplikace:

V základní obrazovce se zobrazuje horní lišta s ovládacími tlačítky a seznam připojených zařízení.

Tlačítko Lupa - hledání v seznamu připojených zařízení

Tlačítko Plus - přidání nového zařízení

Tlačítko Šipka dolů - smazání vyrovnávací paměti všech připojení

Tlačítko Otazník - otevření nápovědy

Klik na zařízení v seznamu - připojení k regulátoru

Dlouhý klik - editace připojení.