Energetické štítkování

Energetické štítkování produktů, jejichž provoz je spojen se spotřebou energie (ErP – Energy related Products) vzniklo už v roce 1992. Od září 2015 se týká i topných zařízení, ohřívačů vody, zásobníků a nádrží do 500 l (viz dále ke stažení jednotlivé produktové štítky) a systémů, které tyto prvky obsahují. Více informací naleznete v Nařízení Komise 811 až 814 přijaté v roce 2013, které předepisují pravidla pro energetické štítkování a uvádění výrobků a souprav pro vytápění vnitřních prostor a zařízení pro přípravu teplé vody.

Systémové štítky:

Při kombinaci zařízení vystavuje tzv. systémový štítek montážní firma. Jsou na něm uvedeny údaje, které jsou vypočítané z údajů dílčích prvků, například topného zařízení, regulace, zásobníku a solárních kolektorů. Štítek pro systémy s produkty Regulus si můžete jednoduše vystavit pomocí našeho generátoru.

Generátor energetických štítků

Produktové štítky:

Zásobníky teplé vody

Regulátory a termostaty