Seminář - Kombinované využívání zdrojů energií

Datum: 6. 1. 2014 - 6. 1. 2014

Poptávka po systémech vytápění a ohřevu vody využívajících obnovitelné zdroje energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a zdroje na spalování biomasy, stále roste. Ve většině případů vyžaduje zákazník kombinaci těchto zdrojů pro co nejvyšší úsporu provozních nákladů na vytápění a ohřev vody. Cílem semináře je ukázat možná řešení kombinace těchto systémů, jejich výhody a nevýhody. Další část semináře bude věnována nové legislativě v oboru montáže solárních systémů a tepelných čerpadel a v závěru semináře bude podrobně přiblížen dotační program Nová zelená úsporám 2013-2020.

Společnost Regulus Vás zve na seminář Kombinované využívání zdrojů energií

Seminář proběhne 14. ledna 2014 v rámci druhého dne výstavy Infotherma 2014 přímo na Výstavišti Černá Louka Ostrava v Kongresovém centru  ve 3. patře (vchod z haly NA2 ve druhém patře, kolem stánku Regulus na konci haly vlevo).                                                                                 

Harmonogram přednášek:

1. blok – odborná veřejnost:

10.00 - 11.00 Solární systémy a tepelná čerpadla pro rodinné domy - novinky v sortimentu
  Ing. Michal Havlík - Regulus, spol. s r.o. Praha
11.00 - 11.30 Nová konstrukce teplovodní krbové vložky KV 025W BD se zadním přikládáním
  Ing. Vladimír Krajíček - Romotop, s.r.o. Suchdol nad Odrou
11.30 - 12.00 Nové trendy v konstrukci kombinovaných akumulačních nádrží a regulace otopných soustav
  Jiří Kalina - Regulus, spol. s r.o. Praha
12.00 - 12.30 Instalatér solárních termických soustav dle Národní soustavy kvalifikací ČR
  doc. Ing. Tomáš Matuška PhD. - Československá společnost pro sluneční energii
12.30 - 13.00 Nová zelená úsporám 2013-2020, oblast podpory C z pohledu dodavatele
  Jiří Kalina - Regulus, spol. s r.o. Praha

2. blok – veřejnost:

Bytové domy

14:30 – 15:00 Plynové kotelny pro bytové domy - jak přejít z centrálního zdroje vytápění na vlastní kotelnu, konkrétní příklad realizace včetně nákladů a úspor, možnosti financování

Bc. Martin Cigánek - Thermona spol. s r.o.

15:00 – 15:30 Solární systémy pro bytové domy - výhody a úspory solárních systémů na ohřev vody, dimenzování solárních systémů, příklad realizace a možnosti financování, dotační programy pro bytové domy

Jiří Kalina - Regulus, spol. s r.o. Praha

Rodinné domy

15:30 - 16:00 Dotační program Nová Zelená Úsporám – 1. 4. 2014 bude opět spuštěn příjem žádostí (nově i pro novostavby), seznámení s podmínkami programu, představení podporovaných technologií Regulus.

Jiří Kalina - Regulus, spol. s r.o. Praha


V případě zájmu o návštěvu semináře nás kontaktujte a obdržíte volný vstup, který vás opravňuje jak ke vstupu na výstavu, tak na seminář. Volný vstup vám zašleme poštou.

Kontakt pro registraci účastníků:

Petra Rýdlová, 244 016 946,