Infotherma Ostrava

Datum: 18. 1. 2010 - 18. 1. 2010

Ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech