Školení Tepelná čerpadla a základy regulace

Datum: 23. 6. 2021 - 23. 6. 2021
Pořadatel: REGULUS spol. s r.o.
Místo: Praha 4, Do Koutů 1897/3

Tepelná čerpadla:

8:30 - 9:00

 • Prezence účastníků

9:00 - 11:00

 • Představení firmy Regulus
 • Tepelná čerpadla obecně
 • Tepelná čerpadla Regulus
 • Vnitřní jednotky - EcoZenith i250, EcoZenith i350, RegulusBOX
 • Tepelná čerpadla, zapojení
 • Kombinace tepelných čerpadel s FVE

11:00 - 11:30

 • Přestávka - oběd

12:00 - 13:30

 • Schémata zapojení, tvorba nabídek
 • Dimenzování tepelných čerpadel
 • Instalace tepelných čerpadel, čemu věnovat pozornost před a při instalaci
 • Uvádění do provozu
 • Servis
 • Záruky
 • Diskuse

13:30 - 14:00

 • Přestávka - občerstvení

14:00 - 16:00

 • Úvod - regulátory tepelných čerpadel
 • EcoZenith/EcoHeat, nastavení
 • RegulusBOX - displej, webové prostředí
 • Aplikace IR client
 • Ukázka tepelných čerpadel
 • Diskuse