VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Datum: 3. 4. 2018 - 17. 4. 2018
Pořadatel: REGULUS spol. s r.o., Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Místo: vybraná města v České republice

Společně se Společností pro techniku prostředí si vás dovolujeme pozvat na semináře zařazené do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Seminář bude zaměřen na aktuální situaci v dotačních programech a zkušenosti s použitím technologií Regulus. Budou představeny novinky pro rok 2018 s důrazem na sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů pro dotace. Dalším důležitým tématem budou novinky v oblasti nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Zaměříme se i na zkušenosti se systémy využívající kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle, nebo tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny.

PROGRAM SEMINÁŘE

  • Představení firmy REGULUS
  • Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám aktuální situace programů a vzorové kalkulace
  • Akční sestavy pro dotace 2018 - tepelná čerpadla a solární systémy
  • Akumulační nádrže Regulus ke stažení ve formátech pro CAD
  • Novinky v oblasti tepelných čerpadel - jednofázové tepelné čerpadlo EcoAir 510M s řízeným výkonem
  • Regulátor IR 12 FV pro kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou a zkušenosti z provozu
  • Regulátor IR 12 THERM pro řízení plynových kotelen se solárním systémem v bytových domech
  • Kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle - zkušenosti z kotlíkových dotací
  • Další novinky v sortimentu

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

3. 4. 2018 - Humpolec, Hotel Kotyza, Horní nám. 5
4. 4. 2018 - Ostrava, Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
5. 4. 2018 - Zlín, Interhotel Moskva, nám. Práce 2512
9. 4. 2018 - Plzeň, Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
10. 4. 2018 - Ústí nad Labem, Hotel Vladimír, Masarykova 36
11. 4. 2018 - Hradec Králové, Hotel U Královny Elišky, Malé nám. 10
12. 4. 2018 - Brno, Hotel Continental Brno, Kounicova 6
16. 4. 2018 - České Budějovice, Hotel Budweis, Mlýnská 6
17. 4. 2018 - Praha, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8:30 - 9:00 Prezence účastníků,
9:00 - 13:00 Seminář,
13.00 Vylosování věcných cen, závěr semináře

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku.

Pozvánka| Zobrazit (PDF 77,9 kB)