Školení Tepelná čerpadla a regulátory IR

Datum: 30. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Pořadatel: REGULUS spol. s r. o.
Místo: Do Koutů 1897/3, Praha 4

Program školení:

PRVNÍ DEN ŠKOLENÍ - 30. 5. 2017

9:00 - 9:30 Prezence účastníků
9:30 - 11.30
Úvod - novinky 2017
Tepelná čerpadla - druhy, princip, typy
Tepelná čerpadla Regulus
Dimenzování tepelných čerpadel
11:30 - 12:00 Přestávka - oběd
12:00 - 14:00
Schémata zapojení, tvorba nabídek
Akční sestavy
Instalace tepelných čerpadel
14:00 - 14:30 Přestávka - občerstvení
14:30 - 16:00
Uvádění do provozu (obecné informace)
Vzdálená správa
Záruky
Ukázka tepelných čerpadel
Diskuse

DRUHÝ DEN ŠKOLENÍ - 31. 5. 2017

9:00 - 9:30 Prezence účastníků
9:30 - 11:30
Úvod - regulátory tepelných čerpadel
EcoZenith/EcoHeat - nastavení
IR12 - připojení k počítači
IR12 - firmvare/aplikační software
11:30 - 12:00 Přestávka - oběd
12:00 - 13:30
IR12 CTC práce se schématy
IR12 CTC servisní prostředí
13:30 - 14:00 Přestávka - občerstvení
14:00 -15:00
IR12 CTC - uživatelské prostředí
Diskuse - zkušenosti z provozu