Seminář Větrání škol v souvislostech

Datum: 23. 11. 2016 - 23. 11. 2016
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání
Místo: Kongresový sál Masarykovy koleje ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6

Zveme Vás na seminář věnovaný aktuálnímu tématu Větrání škol. Regulus se účastní jak přednáškou, tak výstavkou v prostorách konání semináře.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací na poli problematiky větrání škol se zaměřením na větrání učeben. V rámci semináře budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech, požadavků na větrání škol v rámci dotačních titulů (zejména OPŽP). Komentován bude metodický pokyn pro návrh větrání škol a energetické posuzování školských budov vč. simulace reálné potřeby tepla na větrání. Dílčí přednášky budou zaměřeny na ochranu proti radonu a protihlukovým opatřením. V rámci přednášek budou představeny příklady některých úspěšných i méně úspěšných realizací nuceného větrání ve školských budovách. Nedílnou součástí semináře budou i technické informace dodavatelů zařízení určených pro větrání škol.

Program semináře a přihlašovací on-line formulář naleznete zde.

Pozvánka| Zobrazit (PDF 5,1 MB)