Solární kapaliny

Solární kapaliny předávají teplo ze sluneční energie do spotřebiče solární energie. Ekologické teplonosné antikorozní kapaliny SOLARTEN mají nízký bod tuhnutí a obsahují přídavek nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability a prodloužené životnosti. SOLARTEN SUPER + lze míchat s původní kapalinou Solarten Super i Solarten HT.