Solární kapaliny

Solární kapaliny předávají teplo ze sluneční energie do spotřebiče solární energie. Ekologické teplonosné antikorozní kapaliny SOLARTEN mají nízký bod tuhnutí a obsahují přídavek nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability a prodloužené životnosti. SOLARTEN SUPER je kapalina na bázi monopropylenglykolu a její použití je podmínkou prodloužené záruky na ploché sluneční kolektory Regulus. SOLARTEN HT je kapalina na bázi vyšších glykolů pro termicky vysoce zatížené systémy. Není možné ji míchat s kapalinou Solarten Super a její použití je podmínkou prodloužené záruky na trubicové sluneční kolektory Regulus.