Ohřívače vzduchu

Ohřívač se instaluje přímo do kruhového potrubí za filtr sání venkovního vzduchu před vstupem do rekuperační jednotky. Navrhuje se především pro zamezení odmrazovacího režimu rekuperační jednotky, a tedy možného vytvoření lehkého podtlaku v domě. Předehřev je ovládán termostatem a spíná se pouze při nižších venkovních teplotách.