Co to je větrání s rekuperací tepla

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

K čemu slouží větrání s rekuperací tepla

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy s kvalitním zatěsněním se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů. jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době, kdy není obýván, avšak s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu s minimální ztrátou tepla. Je tedy třeba v objektu počítat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla. Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet.

Pořízení systému nuceného větrání s rekuperací

V případě, že máte zájem o větrání s rekuperací, využijte dotazník pro sestavení kalkulace. Nezávazný poptávkový dotazník slouží jako prvotní zdroj informací pro návrh systému s maximálním využitím alternativních zdrojů energie pro rodinné domy.

Nebo nás můžete kontaktovat na tel.: +420 241 762 726.

Kdy začít s výběrem, jakou rekuperační jednotku zvolit? Jak na finální zapojení a spuštění systému řízeného větrání? To se dozvíte ve videu, které vzniklo ve spolupráci s portálem Svépomocí.cz: