Ventil dochlazovací BVTS 4,0

Photo: Ventil dochlazovací BVTS 4,0
Staženo z prodeje
Obj. kód 10114
Obj. kód 10114

Ke stažení

Návod BVTS| Zobrazit (PDF 586 kB)
Technický list BVTS| Zobrazit (PDF 266 kB)

Popis

Kapilárový jednocestný ventil BVTS, který pracuje bez přívodu el. proudu, otevře při dosažení otevírací teploty přívod chladicí vody z vodovodního řadu. Ta pomocí dochlazovacího výměníku ochladí kotel a tím zabrání jeho přehřátí. Horká voda z dochlazovacího výměníku se vypouští do kanalizace.

Pro správnou funkci je nutné čidlo kapiláry umístit do místa, kde je při přehřátí kotle teplota nejvyšší - obvykle přímo v horní části kotle nebo na výstupním potrubí v těsné blízkosti kotle. Ventil je osazen na potrubí chladicí vody a je standardně dodáván s kapilárou délky 1,3 m nebo 4,0 m. Ventil se také používá u kotlů na pelety pro ochranu proti
prohoření pelet v dopravníku a následnému požáru zásobníku pelet. Čidlo se v tomto případě umísťuje do šnekového
podavače pelet a po otevření ventilu voda zaplaví dopravník a uhasí hořící pelety, aby se oheň nemohl šířit dále
do zásobníku pelet.

  • Tlačítko pro manuální otevření ventilu
  • Dvojité čidlo pro bezporuchový provoz